Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/Uni1.jpg

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii.

Wyróżnienie we wszystkich kategoriach

Według zespołu oceniającego studia psychologiczne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie oferowane na Wydziale Psychologii w Warszawie spełniają w stopniu wyróżniającym wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez PKA.

Te kryteria to:

  • koncepcja kształcenia,
  • program studiów umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
  • liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej,
  • współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
  • infrastruktura dydaktyczna,
  • wsparcie studentów w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy,
  • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Wysoki poziom kadry akademickiej

Komisja zwróciła szczególną uwagę na dorobek naukowy pracowników wydziału, ich doświadczenie w prowadzeniu badań oraz kompetencje dydaktyczne. Kadra akademicka wyróżnia się aktywnością naukowo-badawczą i może poszczycić się ważnymi publikacjami z zakresu psychologii. Co ważne z punktu widzenia studentów, wielu wykładowców posiada bardzo duże doświadczenie w praktycznym wykonywaniu zawodu psychologa. 

Współpraca z otoczeniem

Wyróżniono także stałą, różnorodną i intensywą współpracę wydziału z partnerami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego. Liczne umowy z firmami, instytucjami kulturalnymi, fundacjami i stowarzyszeniami umożliwiają adeptom psychologii nawiązywanie kontaktów i zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych już podczas studiów.

Studia na Wydziale Psychologii

Wydział Psychologii jest najstarszym i największym wydziałem Uniwersytetu SWPS. Obecnie wydział kształci ponad 4 tys. studentów na kilkunastu unikatowych specjalnościach. Tak zróżnicowana oferta dydaktyczna pozwala studentom na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

Wydział kształci nie tylko przyszłych psychologów, lecz także studentów nastawionych na karierę w takich branżach jak media, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i reklama, public relations, edukacja, ochrona zdrowia czy projektowanie dla IT, czyli wszędzie tam, gdzie wiedza i kompetencje psychologiczne sprzyjają odnoszeniu sukcesów.

Warto podkreślić, że studenci wydziału w trakcie studiów, dzięki bezpośrednim kontaktom z firmami i organizacjami, nie tylko mają możliwość angażowania się w wydarzenia i działania o charakterze kulturalno-naukowym, ale także uzyskują świadomość, jakie są potrzeby i jak wysokie są wymagania pracodawców, co niewątpliwie jest czynnikiem korzystnie wpływającym na jakość kształcenia.  

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach oraz wzornictwie i  psychologii w Poznaniu.