Kontakt

Magdalena Przedniczek
 
dr Magdalena Przedniczek

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
[email protected]