Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Zakład Psychologii Sądowej

Wydział Psychologii w Katowicach

Zespół prowadzi badania z pogranicza psychologii i prawa, w szczególności w obszarze opiniodawstwa sądowo-psychologicznego, podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania sądowego oraz psychologii penitencjarnej.

Zakład Psychologii Sądowej Uniwersytet SWPS

Kim jesteśmy

Łączymy teorię z praktyką z myślą o kształtowaniu współczesnego wymiaru sprawiedliwości.

Zakład Psychologii Sądowej zajmuje się badaniami naukowymi z pogranicza psychologii i prawa, w szczególności z zakresu opiniodawstwa sądowo-psychologicznego, psychologii na sali sądowej, psychologii zeznań świadków i szacowania ryzyka przemocy kryminalnej. Prowadzi dydaktykę w obszarze psychologii sądowej, psychokryminalistyki i nauk penalnych. Zespół tworzą specjaliści, którzy łącząc teorię z praktyką, stawiają sobie za cel skuteczne kształtowanie współczesnego oblicza szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Kierowniczką zakładu jest dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS.


Zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Danuta Rode
zobacz biogram

Członkowie zakładu

Dukała, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karolina Dukała
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog sądowy
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-sadowa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Dukałapsycholog sądowy, zajmuje się psychologią zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstw; drugim obszarem zainteresowań jest zaangażowanie w pracę w STEM
Gierowski, Józef Krzysztof
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Józef Krzysztof Gierowski
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-sadowa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowskidoktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych, wieloletni biegły sądowy z rekomendacją PTP; specjalizuje się w psychologii sądowej i klinicznej
Kabzińska, Joanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Kabzińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychokryminalistyka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Joanna Kabzińskapsycholożka i prawniczka, specjalizuje się w psychologii zeznań świadków i psychologii podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym
Mondry, Maria
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maria Mondry
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Maria Mondrypsycholog, zajmuje się problematyką przemocy z uwzględnieniem bliskich relacji oraz grup rówieśniczych

Dydaktyka

Zakład opiekuje się specjalnością psychologia sądowa i kryminalna realizowaną na studiach jednolitych magisterskich i w indywidualnej organizacji studiów.

Zobacz specjalności, jakie prowadzimy:

Specjalność

Psychologia sądowa i kryminalna

stacjonarne, niestacjonarne
Katowice jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Specjalność

Psychologia sądowa i kryminalna

niestacjonarne
Katowice jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły

Badania

Zespół prowadzi badania z pogranicza psychologii i prawa w zakresie:

 • mechanizmów sprawstwa i relacji zachodzących między ofiarą a sprawcą przemocy w rodzinie;
 • typologii osobowościowej osób stosujących przemoc;
 • modeli diagnozy opiniodawstwa psychologicznego w sprawach karnych, nieletnich, w sprawach dorosłych sprawców przestępstw (znęcanie się nad członkami rodziny) oraz w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • zaburzeń osobowości i zachowania w kontekście mechanizmów zaburzeń, uwarunkowań i poznawczej regulacji emocji a agresji relacyjnej w bliskich związkach;
 • psychologiczno-psychiatrycznego opiniowania interdyscyplinarnego;
 • problematyki szacowania ryzyka przemocy kryminalnej;
 • oceny wiarygodności zeznań świadków przez zawodowych uczestników postępowania karnego;
 • psychologicznej oceny zeznań i wyjaśnień;
 • wiedzy zawodowych uczestników postępowania karnego z zakresu psychologii;
 • stylów myślenia przestępczego u kobiet skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy.

W Zakładzie Psychologii Sądowej realizowane są lub były 3 granty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:

 • Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności (2019-2023; nr grantu 2018/29/B/HS5/00474; kierownik: prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski).
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (2016-2021; nr grantu: 2015/19/B/HS5/01226; kierownik: dr hab. Danuta Rode, prof. USWPS).
 • Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego (2016-2022; nr 2015/19/D/HS5/01241; kierownik: dr Joanna Kabzińska).

Zespół prowadzi również inne działania w obszarze psychologii sądowej, m.in.:

 • współpracuje z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KSPU); efektem tej współpracy są organizowane regularnie konferencje dotyczące problematyki przemocy domowej, także badania naukowe m.in. dotyczące wyznaczników poziomu gotowości do zmian u kobiet – ofiar przemocy partnerskiej;
 • prowadzi superwizje w Opiniodawczych Ośrodkach Sądowych Specjalistów;
 • realizuje szkolenia sędziów i prokuratorów w obszarze wybranych zagadnień psychologicznych;
 • współpracuje z sądami i prokuratorami, wykonując ekspertyzy i wydając opinie sądowo-psychologiczne.

Instytut Psychologii

Koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscyplinę psychologia zajmuje się Instytut Psychologii.
Przejdź na stronę Instytutu

Wybrane publikacje

 

2023

A discussion of early maladaptive schemas in men convicted sexual offenders in Poland

Oettingen, J., Gierowski, J.K., Grabski, B., Micek, A. (2023). Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 23, 1–14.

PTSD malingering detection in damage claim cases: Diagnostic accuracy in cases of personal injury as a result of motor vehicle accidents 

Biegańska-Banaś, J., Banaś, P., Zięba, M., Gierowski, J. K., Trzebiński, J. (2023). International Journal of Law and Psychiatry, 88, 101885.

Early maladaptive schemas in sex offenders versus the characteristics of offences against sexual freedom

Oettingen, J., Gierowski, J.K., Grabski, B., Micek, A. (2023). Problems of Forensic Sciences, 133, 5–28.

Attitude Dynamics Modelling: Fractional Consensus Approach

Baranowski, J., Bauer, W., Dukala, K., Mozyrska, D., Wyrwas, M. (2023). Attitude Dynamics Modelling: Fractional Consensus Approach. IEEE Conference on Decision and Control, 62.

DTMethod: A New Evidence-Based Design Thinking Methodology for Effective Teamwork

Dukala, K., Pyrkosz-Pacyna, J., & Czarny, R. (2023). Sustainability, 15(5), 4187.

2022

Psychological Expertising in Juvenile Delinquency Cases in Poland: Principles for Evaluation of Psychological Opinion

Rode, D., Rode, M., Kabzińska, J., Habzda-Siwek, E., Niewiadomska, I. (2022). Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 15(2), 257-273.

Polska procedura oceny ryzyka samobójczego (PORS) - ochrona zdrowia i życia pacjentów szpitali psychiatrycznych

Lubas, A., Rode, D. (2022). Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23 (3),100-106.

Correlation of resting heart rate with a criminal sentence in young adult incarcerated criminal offenders

Przybylski, P., Rode, D. (2022). Problems of Forensic Sciences,130,(131),117-133.

Perception of work in the IT sector among men and women—A comparison between IT students and IT professionals

Pyrkosz-Pacyna, J., Dukala, K., Kosakowska-Berezecka, N. (2022). Frontiers in Psychology, 13:944377.

Intelligence as a protective factor and risk factor for violence in a group of forensic psychiatric inpatients

Banasik, M., Pogrzeba, D., Gierowski, J.K., Welento-Nowacka, A., Nowopolski, M., Krupa, M. (2022). Problems of Forensic Sciences, 129, 5–28.

2021

The views of judges and prosecutors on the opinions of psychologist expert witnesses in cases concerning witness testimony

Kabzińska, J. (2021). Problems of Forensic Sciences, 125, 67-82.

2020

Kliniczna psychologia sądowa

Rode, D., Dukała, K., Kabzińska, J., Zalewska-Łunkiewicz, K. (2020). Warszawa. PWN.

Wysokie czy bardzo wysokie ryzyko recydywy? Możliwości oceny kategorii ryzyka recydywy

Szumski, F., Kasparek, K., Gierowski, J.K. (2020). Psychiatria Polska, 54(6), 1181–1194.

In search of the most important predictors of violence risk in a group of Polish patients in secure forensic psychiatry units

Banasik, M., Pogrzeba, D., Gierowski, J.K., Welento-Nowacka, A., Nowopolski, M. (2020). Problems of Forensic Sciences, 122, 111–128.

“The game of bullying”: Shared beliefs and behavioral labels in bullying among middle schoolers

Wójcik, M., Mondry, M. (2020). Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 24(4), 276.

Student action research: Preventing bullying in secondary school—Inkla project

Wójcik, M., Mondry, M. (2020). Action Research, 18(2), 251-269.

Prześladowanie rówieśnicze jako gra konteksty, zasady i gracze

Wójcik, M., Mondry, M. (2020). Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 19 (4:Przemoc rówieśnicza jako problem społeczny), 99-125.

The STEM graduate: Immediately after graduation, men and women already differ in job outcomes, attributions for success, and desired job characteristics

Jasko, K., Pyrkosz‐Pacyna, J., Czarnek, G., Dukała, K., & Szastok, M. (2020). Journal of Social Issues, 76(3), 512–542.

2019

The Impact of Physical Abuse & Exposure to Parental IPV on Young Adolescents in Poland: a Clinical Assessment and Comparison of Psychological Outcomes

Rode, D., Rode, M., Marganski, A. (2019). Journal of Family Violence, 34(5), 435-447.

Predyktory integralności psychospołecznej w późnej dorosłości

Reder, M. Tucholska, K., Rode, D. (2019). Psychologia Rozwojowa, t. 24(2).

Risk Factors of Female-Perpetrated Domestic Violence

Rode, D. (2019). Problems of Forensic Sciences,118,103-121.

Oral health-related quality of life and cognitive functioning in myofascial temporomandibular disorders pain

Biegańska-Banaś, J., Gierowski, J.K., Pihut, M., Ferendiuk, E. (2019). Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 45–58.

Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi

Pastuszak-Draxler, A., Bętkowska-Korpała B., Gierowski, J.K. (2019). Polskie Forum Psychologiczne, 24(1), 79–92.

Detecting deception: does the cognitive interview impair discrimination with CBCA criteria in elderly witnesses?

Karolina Dukala, Siegfried Ludwig Sporer & Romuald Polczyk (2019). sychology, Crime & Law, 25:2, 195-217.

Focusing on gender similarities increases female students’ motivation to participate in STEM

Jaśko, K., Dukała, K., & Szastok, M. (2019). Journal of Applied Social Psychology, 49(8), 473–487.

Men and Women on the STEM track. Similar or diverse

Pyrkosz-Pacyna, J., Szastok, M., Dukala, K. (2019). Studia Humanistyczne AGH, 18, 31-44.

2018

Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców

Rode, D. (2018). Kraków. Suprema Lex.

The relationship between self-esteem, sense of self-efficacy and level of illness acceptance, and healthful behaviors in patients with long-term illnesses (type II diabetes, Hashimoto’s disease)

Rode, D., Rode, M. (2018). Health Psychology Report, 6(2), 158–170.

Psychological diagnosis of demoralisation in juvenile forensic assessments: fields, models and new directions

Rode, D., Kabzińska, J., Rode, M., Habzda-Siwek, E. (2018). Problems of Forensic Sciences, 114, 137-157.

Indywidualne i sytuacyjne korelaty depresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Rode, M., Rode, D., Krawczyk, A., (2018). Czasopismo Psychologiczne/ Psychological Journal,24,1,227-234.

Cognitive functioning and myofascial pain in temporomandibulars disorders

Biegańska-Banaś, J., Ferendiuk, E., Gierowski, J.K., Pihut, M. (2018). Journal of Stomatology, 71(3), 277-287.

Changes in cognitive functioning as an effect of complex treatment of myofascial pain in temporomandibulars disorders

Biegańska-Banaś, J., Ferendiuk, E., Gierowski, J.K., Pihut, M. (2018). Journal of Stomatology, 71(4), 322-332.

Warning behaviours and risk factors preceding acts of individual terrorism

Nowopolski, M., Banasik, M., Gierowski, J.K. (2018). Problems of Forensic Sciences, 116, 323–33.

Wormulation in forensic psychiatry: problems, challenges and the usefulness of psycho-criminological concepts

Banasik, M., Nowopolski, M., Gierowski, J.K. (2018). Problems of Forensic Sciences, 111, 79–96.

Formulation in forensic psychiatry: problems, challenges and the usefulness of psycho-criminological concepts

Banasik, M., Nowopolski, M., Gierowski, J.K. (2018). Problems of Forensic Sciences, 111, 79–96.

Strach przed przestępczością mieszkańców Krakowa w latach 2014-2016 w świetle wyników badań empirycznych

Kabzińska, J., Szafrańska, M. (2018). Archiwum Kryminologii, 11, 11-51.

Subiektywizm w badaniach poligraficznych [Subjectivism in polygraph assessment]

Widacki, J., Gołaszewski, M., Dukala, K., Polczyk, R. (2018). In: J. Widacki (Eds.) Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne. (pp 97-117), Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Nieinstrumentalne metody detekcji kłamstwa [Non-instrumental methods of detection deception]

Dukala, K., Widacki, J. (2018). In: J. Widacki (Eds.) Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne. (pp 117-131), Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.