Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc3"

O studiach

Akademia Trenerów Biznesu to kierunek, który dostarcza pełną, zintegrowaną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na wykonywanie zawodu trenera w świadomy i profesjonalny sposób. Studia rozwijają kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie.

Nasi słuchacze doskonalą umiejętności analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania oraz prowadzenia szkoleń, a także ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

Studia ułatwiają certyfikację zawodową – zdobycie certyfikatu trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju, wydawanego przez Stowarzyszenie MATRIK i potwierdzonego Pearson Edexcel i BTEC Professional Qualifications.

 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla:

 • trenerów biznesu,
 • pracowników pełniących funkcje trenerskie,
 • osób chcących zostać trenerami w sposób świadomy i odpowiedzialny,
 • specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami,
 • rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych.

Dlaczego warto?

 1. Program obejmuje aż 200 godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Większość zajęć odbywa się w formule warsztatowej.
 3. Studia ułatwiają certyfikację zawodową – możesz uzyskać certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 4. Możesz uzyskać Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju.
 5. Odbędziesz 40-godzinny trening interpersonalny w trakcie 4-dniowego zjazdu.
 6. Odbędziesz warsztat procesu grupowego.

Program studiów

Obszary wiedzy:

Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie

Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami

Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym

Trening interpersonalny

Warsztat procesu grupowego

Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera

Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji

Projektowanie szkoleń

Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej

Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Ewaluacja szkoleń

Projektowanie własnego szkolenia – seminarium

Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy realizowane są podczas 9 spotkań, odbywają się w sobotę i niedzielę, średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywa się w trakcie 4-dniowego zjazdu (czwartek, piątek, sobota, niedziela), a także 1-dniowy warsztat procesu grupowego, oraz kończący studia zjazd zaliczeniowy organizowany w trybie 3-dniowym (piątek, sobota, niedziela).

40-godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego odbędzie się w czasie dwóch następujących po sobie zjazdów.

Udział w treningu interpersonalnym, warsztacie procesu grupowego i zjeździe szkoleń pokazowych (zaliczeniowym) jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Studia realizowane są całkowicie w formie stacjonarnej.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, w tym następujących elementów:

 • obecności na zajęciach,
 • testów wiedzy trenerskiej,
 • zadań praktycznych,
 • próbnej etiudy trenerskiej,
 • pracy śródrocznej,
 • praktycznego sprawdzianu końcowego – etiudy zaliczeniowej.

Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.

Udział w treningu interpersonalnym, warsztacie procesu grupowego i zjeździe szkoleń pokazowych (zaliczeniowym) jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z ekspertów i praktyków, którzy kształcą trenerów biznesu i menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników.

Kierownik merytoryczny kierunku

 
Dariusz Borowiak
 
psycholog, wieloletni praktyk biznesowy oraz trener biznesu
 
Magdalena Błaszczyk
 
szkoleniowiec, socjolog, analityk
 
Bernadeta Grobelny
 
superwizorka, trenerka
dr
Grzegorz Kulik
dr
trener biznesu i umiejętności interpersonalnych
dr
Agnieszka Skorupa
dr
psycholożka, badaczka, wykładowczyni, szkoleniowiec

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz krótka ankieta i/lub wstępna rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia). Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania (stacjonarnie lub online).

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025