Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hd0"

O studiach

Celem menedżerskich studiów z zarządzania designem jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia innowacji i wykorzystania metodologii pracy projektowej design thinking do budowania strategii firm, marek, rozwoju produktu i usługi, skutecznej komunikacji oraz usprawniania procesów.

Nasi słuchacze rozwijają umiejętności badawcze skoncentrowane wokół rozpoznawania potrzeb klientów. Uczą się holistycznego podejścia w zakresie strategii, marki, produktu, usługi, komunikacji oraz kultury organizacji, co pozwala im uzyskać spójny i wyrazisty wizerunek firmy, który buduje tożsamość marki i daje klientom prawdziwą wartość.

Efektywne zarządzanie designem podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi mikro i makro przedsiębiorstw. Pomaga również zaprojektować biznes, którego jeszcze nie ma.

Więcej informacji o studiach

Design Management rozwija umiejętności takie jak:

 • kreowanie i wdrażanie innowacji w organizacji,
 • praca w oparciu o metodę design thinking,
 • projektowanie usług i doświadczeń klientów,
 • tworzenie strategii biznesowych w oparciu o design,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów biznesowych,
 • analizowanie światowych trendów w branży,
 • tworzenie spójnej komunikacji wizualnej,
 • generowanie scenariuszy rozwoju firmy w przyszłości,
 • zarządzanie zintegrowanym procesem projektowym.

Tworzenie innowacji i kreatywne rozwiązywanie problemów to największe wyzwanie stawiane przed polskimi firmami, bez względu na ich wielkość. Do naszego kraju napływają fundusze europejskie na wsparcie innowacji i wzornictwa. Warto nauczyć się zintegrowanego podejścia do projektowania całej organizacji, nie tylko wytwarzanych produktów czy kreowanych usług, ale również strategii firmy czy marki. Holistyczne podejście daje gwarancję dostarczenia prawdziwych korzyści klientom oraz tworzenia spójnej i wyrazistej marki.

Efektywne zarządzanie designem potrzebne jest w przedsiębiorstwie, organizacji czy instytucji na każdym etapie jej funkcjonowania w obszarach: tworzenia strategii, tworzenia marek, rozwoju nowych produktów oraz usług (service design), usprawniania procesów, tworzenia skutecznej komunikacji. Pełni najważniejszą rolę w procesie innowacji, bez względu na to czy dotyczy działań przedsiębiorstwa produkcyjnego, studia projektowego, firmy usługowej, instytucji naukowej, czy organów administracji.

Design potrzebny jest każdej organizacji, instytucji i jednostce, która zamierza zwiększyć efektywność swojego działania w zakresie:

 • ilości – wzrost dochodów, większe udziały rynkowe, szersza dystrybucja, wejście na nowe rynki,
 • jakości – wyższy poziom satysfakcji użytkowników,
 • metody – wykorzystanie potencjału całego zespołu,
 • czasu – krótszy cykl rozwoju produktu/usługi,
 • kosztu – zminimalizowane ryzyko nietrafionej inwestycji.

Design thinking opiera się na warsztatowej pracy w multidyscyplinarnych zespołach, w których łączą się kompetencje ludzi z różnych obszarów działalności organizacji oraz ekspertów z różnych dziedzin. Koncentruje się na człowieku, jego potrzebach, marzeniach, oczekiwaniach i rozwiązuje problemy biznesowe w korelacji z tymi potrzebami. Czerpie narzędzia z pracy projektantów, które pomagają generować nowe idee, wizualizować je, prototypować oraz testować, po to, żeby wdrażać najskuteczniejsze rozwiązania. Narzędzia te służą do tworzenia innowacji nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii i metod działania, usprawniania procesów i rozwoju nowych usług.

 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Na kolejną edycję studiów zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać, lubią zmiany, innowacyjne rozwiązania, są ambitne i zawsze „krok do przodu". To kierunek dla:

 • osób zorientowanych na przyszłość
 • managerów
 • projektantów
 • specjalistów

Dlaczego warto?

 1. Weźmiesz udział w zajęciach prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii, takich jak: design management, design thinking, user experience, service design, coaching
 2. Będziesz pracować nad rzeczywistym projektem pod okiem praktyków z różnych branż
 3. Weźmiesz udział w licznych zajęciach praktycznych i warsztatach, prowadzonych w podejściu design thinking
 4. Będziesz uczestniczyć w analizie przypadków firm, które osiągnęły rynkowy sukces
 5. Nawiążesz kontakty z osobami z różnych dziedzin biznesu i wymienisz się doświadczeniem podczas pracy w interdyscyplinarnych zespołach
 6. Poznasz i zrozumiesz powiązania pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania firmy

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacją
  Program pierwszych w Polsce studiów z zakresu zarządzania innowacją przygotowała opiekunka merytoryczna kierunku. W oparciu o jej autorską koncepcję, zajęcia są połączeniem kilku nowoczesnych metodologii, m.in.: design management, design thinking, user experience, service design, coaching.
 • Program oparty na holistycznej koncepcji projektowania – Innovation & Design Management
  Innovation & Design Management to koncepcja projektowania strategii marek, produktów, usług i doświadczeń, a także usprawniania pracy zespołów projektowych. Łączy w sobie różne metody i techniki zarządzania, które podnoszą konkurencyjność firm. Pomagają zaprojektować również biznes, który jeszcze nie powstał.
 • Praca na rzeczywistym projekcie, pod okiem praktyków z wielu branż
  Zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem, którzy dzielą się najnowszą wiedzą na temat zarządzania innowacją. Słuchacze realizują w grupach projekt, nad którym czuwają mentorzy. Wspólnie analizują przypadki firm, które już osiągnęły rynkowy sukces.
 • Zajęcia warsztatowe w oparciu o podejście design thinking
  Design thinking koncentruje się na człowieku, jego potrzebach i marzeniach oraz rozwiązuje problemy biznesowe związane z tymi oczekiwaniami. W oparciu o tę metodykę pracy, zespoły projektowe generują nowe idee, wizualizują projekty, prototypują i testują je, dzięki czemu generują i wdrażają najskuteczniejsze rozwiązania.
 • Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program studiów
  Zdecydowana większość zajęć warsztatowych, praca w interdyscyplinarnych zespołach i program uwzględniający wszystkie obszary funkcjonowania firmy, to mocne wyróżniki tego kierunku. Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, która zwiększa ich skuteczność w zarządzaniu innowacją w organizacji.

Program studiów

Tematyka zajęć

Budowanie kultury innowacji

E-learning: Agile i Lean w zarządzaniu zespołem i projektami

Nowoczesne metody projektowania innowacji

Zrównoważony rozwój w projektowaniu

Krytyczne myślenie w projektowaniu

Projektowanie przyszłości oparte na trendach

Zastosowanie badań w innowacjach

Strategie komunikacji innowacyjnych marek, produktów i usług

Innowacyjne modele biznesowe

Projektowanie produktu: Human-Centered Design

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w innowacjach

Planowanie wdrożeń i skalowanie innowacji

Prototypowanie i testowanie w Lean Startup

Konsultacje

Obrony projektów

Tutoring

Organizacja nauki

Zajęcia trwają dwa semestry, łącznie 233 godziny. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia realizowane są w trakcie 12-13 zjazdów przez 9 miesięcy.

Studia w całości realizowane są online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecność na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy w interdyscyplinarnych zespołach

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Kadra

Nasi wykładowcy są ekspertami różnych branż. Swoje praktyczne i edukacyjne doświadczenie z zakresu zarządzania innowacją zdobywali pracując przy międzynarodowych projektach.

Autorka i opiekunka merytoryczna kierunku

 
Anna Wróblewska
 
lider zespołu konsultingowego, mentor procesów projektowych
 
Bartłomiej Gola
 
przedsiębiorca i innowator, założyciel funduszu inwestycyjnego Speed Up
 
Maciej Kawecki
 
artysta i designer, właściciel i Creative Director
 
Agnieszka Mróz
 
projektantka usług, badaczka
 
Magdalena Sękowska
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Mikołaj Wierszyłłowski
 
architekt wnętrz i projektant produktu, właściciel pracowni projektowej
 
Piotr Wróblewski
 
trener i konsultant

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu wolnych miejsc w grupach.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 980 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 650 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 1 racie 8 900 PLN 8 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025