Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hct"

O studiach

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu. Nasi słuchacze poznają istotne aspekty psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

Program zajęć uwzględnia zmiany w badaniach psychologicznych z zakresu psychologii transportu, które zrewolucjonizowała ustawa o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej wytycznymi, studia dają możliwość ubiegania się o formalne uprawnienia do prowadzenia psychologicznych badań osób kierujących pojazdami.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu jest jednym z formalnych wymogów ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia badań osób kierujących pojazdami, przyznawanych przez Marszałka Województwa.

Więcej informacji o studiach

Szczegółowe informacje na temat uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu opisuje ustawa z 2013 roku o kierujących pojazdami.

 

Partner kierunku

Adresaci

Ofertę studiów kierujemy do do osób z tytułem magistra psychologii zorientowanych na rozwój w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy i praktycznych umiejętności od dyplomowanych psychologów–praktyków, specjalistów omawianych dziedzin.

Dlaczego warto?

 1. Program studiów uwzględnia zmiany w badaniach psychologicznych z zakresu psychologii transportu, które określa ustawa o kierujących pojazdami
 2. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także psychologii transportu, psychologii osobowości, neuropsychologii czy prawa
 3. Masz możliwość ubiegania się o zdobycie uprawnień do prowadzenia psychologicznych badań osób kierujących pojazdami
 4. Dołączysz do wąskiego grona specjalistów w Polsce, którzy znają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i potrafią wpływać na samoświadomość kierowców
 5. Zdobędziesz praktyczną wiedzę pod okiem wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry prowadzących

Program studiów

Blok tematyczny

Wiadomości, kompetencje i umiejętności podstawowe

(68 godz.)

Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

(14 godz.)

Mechanizmy regulacji zachowań, procesy poznawcze i emocjonalne

(20 godz.)

Psychomotoryczne i neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym

(12 godz.)

Etyka

(2 godz.)

Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych

(4 godz.)

Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu

(6 godz.)

Medycyna pracy. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą

(10 godz.)

Blok tematyczny

Umiejętności praktyczne

(52 godz.)

Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka

(4 godz.)

Psychologia i diagnostyka uzależnień

(6 godz.)

Propedeutyka badań kierowców

(6 godz.)

Wywiad swobodny jako metoda zbierania informacji

(6 godz.)

Psychologiczne narzędzia diagnostyczne

(10 godz.)

Badanie sprawności psychomotorycznej

(20 godz.)

Blok tematyczny

Wiadomości i umiejętności uzupełniające

(60 godz.)

Warsztat integracyjny

(4 godz.)

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy kierowcy

(4 godz.)

Wypadki drogowe – przyczyny, rekonstrukcja, skutki i profilaktyka

(6 godz.)

Kierowca a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

(8 godz.)

Podstawy przedsiębiorczości, czyli jak założyć i utrzymać własną pracownię

(8 godz.)

Wychowanie komunikacyjne i promocja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

(6 godz.)

Akty prawne w psychologii transportu. Ochrona danych. Archiwizacja

(10 godz.)

Co dalej, psychologu transportu? Czyli możliwości i wyzwania psychologii transportu w Polsce

(8 godz.)

Procedury administracyjne w psychologii transportu

(2 godz.)

Konsultacje

(4 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów przez 9 miesięcy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wykłady prowadzone są w formule online (5-6 zjazdów), a warsztaty mają charakter zajęć laboratoryjnych stacjonarnych. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecność na zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie testu wiedzy
 • Zdanie praktycznego egzaminu końcowego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców to m.in. psychologowie transportu, specjaliści z zakresu ruchu drogowego, a także przedstawiciele policji i prawa. Ich praktyczne doświadczenie jest istotnym wsparciem programu zajęć opartego na budowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Kierownk merytoryczy kierunku

 
Paweł Gostyński
 
psycholog transportu
 
Remigiusz Bujak
 
wykładowca, asystent Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego oraz Obsługi Zdarzeń Drogowych Komendy Miejskiej Policji w Tychach
dr
Marcin Cybulski
dr
specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
dr n. med.
Piotr Joachimiak
dr n. med.
lekarz, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu psychiatrii
 
Agnieszka Nowogrodzka
 
psycholog z uprawnieniami do badania kierowców
dr n. pr.
Krzysztof Szuma
dr n. pr.
prawnik

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodniei przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz ankieta.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025