Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autorski program nauczania
Co wyróżnia seminaria doktorskie z literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii?

Seminaria pomagają uczestniczkom i uczestnikom w realizacji doktoratu w dyscyplinach literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii (dawniej: kulturoznawstwo) z tzw. wolnej stopy. Program został opracowany z myślą o osobach, które oczekują dobrego przygotowania merytorycznego i metodologicznego. Wspiera wszechstronny rozwój naukowy uczestniczek i uczestników, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania stopnia doktora. Pakiet dydaktyczny obejmuje m.in. kompetencje badawcze, ale też strategie pracy we współczesnym środowisku akademickim.

Seminaria doktorskie realizowane w trybie eksternistycznym skierowane są do osób, które rozwój akademicki chcą łączyć z pracą zawodową.

 1. Wiedza przydatna na co dzień

  Oferowane seminaria z obszaru nauk humanistycznych dotykają istotnych problemów współczesności – i podsuwają narzędzia ich zrozumienia. To wiedza o licznych zastosowaniach praktycznych, zwłaszcza w zawodach związanych z kulturą, mediami i edukacją.

 2. Komfort studiowania

  Organizacja zajęć jest dostosowana do możliwości osób aktywnych zawodowo. Zajęcia zostały wstępnie zaplanowane popołudniami, raz/dwa razy w miesiącu, jednak bardzo mała liczebność grup stwarza duże szanse na dopasowanie harmonogramu spotkań do planów i zobowiązań uczestników. Program umożliwia też realizację modułów w trybie indywidualnym.

 3. Efekty uczenia się

  Jednym z wymogów MEiN niezbędnych do ubiegania się o stopień doktora jest uzyskanie efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Pakiet dydaktyczny realizowany w ramach seminariów doktorskich umożliwia osiągnięcie i weryfikację tych efektów, a następnie wszczęcie postępowania doktorskiego na Uniwersytecie SWPS.

Opiekunowie naukowi
dla naboru 2023/2024

Zapoznaj się z biogramami naszych naukowców i pobierz formularz wybranej osoby. Znajdziesz tam informacje nt. zainteresowań badawczych danego naukowca oraz obszarów tematycznych rozpraw doktorskich, które jest w stanie prowadzić.

Opiekunowie naukowi – nauki o kulturze i religii

Filiciak, Mirosław pobierz formularz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mirosław Filiciak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Medioznawca
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":"Katedry Kultury i Medi\u00f3w"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii"}}
Obszar zainteresowania
medioznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciakkulturoznawca

Opiekunowie naukowi – literaturoznawstwo

Jacoby, Marcin pobierz formularz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marcin Jacoby
Miasto
warszawa
Dyscyplina
literaturoznawstwo
Specjalizacja
Sinolog, tłumacz
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Studi\u00f3w Azjatyckich"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacobysinolog

 1. Skontaktuj się z wybranym
  opiekunem naukowym
 2. Zarejestruj się w systemie
  od 4 września do 27 października 2023 r.
 3. Dostarcz kopie dokumentów
  do Biura Szkoły Doktorskiej od 4 września do 27 października 2023 r.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  do 20 listopada 2023 r.

Dokumenty
do dostarczenia

 • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata,
 • podanie o przyjęcie zawierające list motywacyjny, skierowane do Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych,
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone w warunkach rekrutacji,
 

Dokumenty do pobrania