Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Han"

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do wykonywania i interpretowania badań z zakresu diagnozy psychologicznej (w tym przy użyciu standaryzowanych narzędzi psychometrycznych). Mają za zadanie przygotować psychologów do prowadzenia procesu diagnostycznego – samodzielnego i/lub w zespole z innymi specjalistami.

W pracy psychologa niezbędne są umiejętności prowadzenia testów psychologicznych, dlatego nasi słuchacze poznają praktyczne narzędzia pracy wraz z przykładami ich zastosowania. Zajęcia mają formę wykładów, seminariów i warsztatów. Zaczerpnięte z praktyki klinicznej studia przypadków zostaną wykorzystane przez słuchaczy do samodzielnego wykonywania na ich podstawie diagnozy, obliczenia i interpretacji wyniku oraz sporządzenia opinii psychologicznej.

Uzyskane umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w każdym obszarze pracy psychologa, co pozwoli im aplikować na różnorodne stanowiska z poczuciem kompetencji diagnostycznych i zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Adresaci

Studia są skierowane do psychologów, którzy chcą zdobyć umiejętności diagnozowania pacjentów z różnymi problemami i rozpoznaniami (w tym narzędziami psychometrycznymi z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychometrii i psychopatologii) oraz podnieść własne kwalifikacje poprzez nabycie kompetencji psychologicznego diagnozowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz umiejętności pracy z większością dostępnych w legalnym obrocie testów psychologicznymi, m.in. WAIS-R, WISC-5, Test Matryc Ravena, Test Columbia, Cattel, APIS-Z, Omnibus, MMPI-2, EPQ-R, NEO-PI-R, ACL, SCID-I, SCID-5, CUIDA, testy neuropsychologiczne, skale mierzące emocje, specjalistyczne testy i narzędzia w HR, narzędzia wykorzystywane w diagnozie dzieci i młodzieży oraz rodziny, metody stosowane w diagnozie uzależnień.
 2. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez dydaktyków–praktyków oraz doświadczonych psychologów–psychoterapeutów.
 3. Dołączysz do grona słuchaczy wiodącej w kraju uczelni, specjalizującej się w obszarze psychologii i psychometrii, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie programu studiów.
 4. Bogaty program zajęć obejmuje 260 godzin zajęć dydaktycznych.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej

Podstawy psychometrii

Psychologia zaburzeń psychicznych i somatycznych

Psychopatologia emocji

Psychopatologia osobowości

Blok tematyczny

Praktyka diagnozy psychologicznej

Podstawy diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej

Prowadzenie wywiadu diagnostycznego w HR

Metody diagnostyczne stosowane w psychopatologii – diagnoza funkcji poznawczych

Metody diagnostyczne stosowane w psychopatologii – diagnoza osobowości

Metody diagnostyczne stosowane w psychopatologii – diagnoza emocji

Obszary problemowe wykorzystujące diagnozę psychologiczną – diagnoza neuropsychologiczna

Obszary problemowe wykorzystujące diagnozę psychologiczną – diagnoza rodziny

Obszary problemowe wykorzystujące diagnozę psychologiczną – diagnoza dzieci i młodzieży

Obszary problemowe wykorzystujące diagnozą psychologiczną – diagnoza uzależnień

Diagnoza różnicowa

Podstawy diagnozy psychologicznej w seksuologii

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin dydaktycznych zajęć w formie warsztatów i ćwiczeń, uzupełnionych seminariami i wykładami. Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy (sobota–niedziela).

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.


Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Czynny udział w spotkaniach
 • Ocena wystawiona na podstawie ustnego egzaminu końcowego: pula 30 pytań otwartych (po 2 pytania z każdego kursu). Pytania zostaną udostępnione słuchaczom przed egzaminem

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez dydaktyków-praktyków oraz doświadczonych psychologów-psychoterapeutów (certyfikowanych), o uznanej renomie i statusie zawodowym.

Kierowniczka merytoryczna studiów

dr
Izabela Pawłowska
dr
psycholog, wykładowca akademicki, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 
Marta Banout
 
psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
 
Tomasz Batruch
 
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 
Sylwia Dereń
 
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener biznesu i doradca personalny
prof. dr hab.
Agata Gąsiorowska
prof. dr hab.
psycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy
Marzena Gmiterek
absolwentka Psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. n. med.
Paweł Holas
dr hab. n. med.
specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta podejść opartych na uważności
dr
Anna Pyszkowska
dr
psycholożka, doktorka nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
dr
Stanisław Seidel
dr
psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
 
Alicja Sulima
 
psycholog, psychoonkolog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karolina Zarychta-Zajączkowska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog i psychoterapeuta

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 980 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 650 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 1 racie 8 900 PLN 8 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025