Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hal"

O studiach

Nasi słuchacze zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji i negocjacji, a także kształcą umiejętności interpersonalne przydatne podczas rozwiązywania konfliktów.

Poznają zagadnienia z psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Przygotowują się do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w organizacjach oraz mediacji sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Program studiów zawiera akredytowany moduł, zgodny z licencjonowanym programem w standardach Vocational Competence Akademii Bliżej. Nasi absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji. Mają również możliwość ubiegania się o wpis na prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia listę rekomendowanych mediatorów stałych, zgłaszanych do sądów na terenie kraju. Mogą również przystąpić do potwierdzającej kompetencje zawodowe mediatora akredytacji zewnętrznej VCC, zgodnie z uznawanym przez PARP standardem Vocational Competence Certificate.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe w zakresie rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji. To studia dla:

 • prawników,
 • psychologów,
 • menedżerów i pracowników HR,
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji,
 • pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego sądowego.

Dlaczego warto?

 1. Nauczysz się zapobiegać eskalacji sporu i unikać czasochłonnych i kosztownych procesów sądowych / rozwiązań na drodze sądowej
 2. Ukończysz akredytowany moduł zgodny z licencjonowanym programem w standardach Vocational Competence Akademii Bliżej – otrzymasz certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji
 3. Otrzymasz możliwość ubiegania się o wpis na prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia listę rekomendowanych mediatorów stałych, zgłaszanych do sądów na terenie kraju
 4. Otrzymasz możliwość przystąpienia do akredytacji zewnętrznej VCC w zawodzie mediatora, zgodnie ze standardem Vocational Competence Certificate uznawanym przez PARP

Rekomendacje naszych słuchaczy

Nasi absolwenci to osoby, które pracują w działach personalnych, biurach rekrutacji, są specjalistami HR, ich praca związana jest z zarządzaniem zasobami ludzkimi lub prawnymi aspektami dotyczącymi pracowników. Wiedzę na temat mediacji i negocjacji wykorzystują w swojej codziennej pracy.

Program studiów

Obszary zdobywanej wiedzy:

Wprowadzenie do konfliktów społecznych (9 godz.)

Konflikty – podłoże, dynamika (6 godz.)

Patologie w zachowaniach organizacyjnych a geneza konfliktów w organizacji (9 godz.)

Wpływ środowiskowy a powstawanie i przebieg konfliktów (6 godz.)

Negocjacje i dodatkowe metody rozwiązywania konfliktów (20 godz.)

Psychologia wpływu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów (10 godz.)

Perswazja w służbie rozwiązywania konfliktów (10 godz.)

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych (10 godz.)

Opór psychologiczny stron konfliktu i jego przełamywanie podczas negocjacji lub mediacji (10 godz.)

Wprowadzenie do mediacji (10 godz.)

Monolog mediatora (4 godz.)

Techniki mediacji (9 godz.)

Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.)

Sytuacje trudne w mediacjach (12 godz.)

Etyka w pracy mediatora (3 godz.)

Uwarunkowania mediacji w prawie gospodarczym (10 godz.)

Trening mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych (10 godz.)

Podstawy prawa cywilnego dla mediatorów oraz wybrane zagadnienia mediacji cywilnych (20 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 83% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć (z pominięciem części zajęć z prawa, gdzie warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadania podczas zajęć)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy biznesu i organizacji – doświadczeni wykładowcy, specjaliści w swoich dziedzinach.

Kierownicy merytoryczni kierunku

dr
Jarosław Kulbat
dr
psycholog społeczny, konsultant i trener
 
Cezary Radomski
 
trener, doradca, negocjator i mediator
 
Justyna Burek-Wawrzyniak
 
radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
 
Piotr Henryk Gomola
 
sędzia
dr
Anna Hełka
dr
psycholog biznesu z ponad 15-letnim stażem w HR, szkoleniach oraz badaniach z zakresu psychologii ekonomicznej
dr
Anna Koropczuk
dr
adwokat, certyfikowany mediator (VCC), doktor nauk prawnych
 
Natalia Kurzawa
 
mediator sądowy
 
Łukasz Łuszczak
 
przedsiębiorca, trener, nauczyciel akademicki

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025