Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Doktorant współpracujący z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi.

Naukowo zajmuje się wpływem społecznym, zwłaszcza w kontekście naśladownictwa. Jako stypendysta w grancie Narodowego Centrum Nauki — Preludium Bis 1 bada, do czego może prowadzić naśladowanie zachowań, gestów i mowy ludzi. Interesuje się także zagadnieniem nierealistycznego optymizmu. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego uważamy, że złe rzeczy przytrafią się raczej nie nam, ale innym. Autor oraz współautor wystąpień na konferencjach naukowych, publikacji popularnonaukowych, a także publikacji naukowych w czasopismach zachodnich i krajowych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, krytycznej analizy tekstów psychologicznych oraz metodologii i statystyki.