Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog. Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie. Interesuje się wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii. Bada behawioralne metody zmiany zachowania, zwłaszcza rozwijanie tzw. elastyczności psychologicznej poprzez metody stosowane w ramach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zajmuje się także analizą procesu dokonywania wyboru oraz problematyką samokontroli i impulsywności w sytuacji nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku.

Współautor publikacji: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (2012), „Analiza zachowania. Vademecum” (2016), „Współczesna psychologia behawioralna” (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu biologicznych podstaw zachowania, klinicznych zastosowań psychologii behawioralnej, podstawowych procesów i pojęć z analizy zachowania oraz kształtowania i modyfikacji zachowania. Jest również koordynatorem specjalności psychologia kształtowania i modyfikacji zachowań.

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • psychologia behawioralna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni