Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Kuliga

 

Ewa Kuliga

 

Profil zawodowy

Magister psychologii UJ, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Kierownikiem Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB i Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, przedstawicielem PSTB w ABAI, członkiem stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu Od 2000 r. pracuje z osobami z zaburzeniami rozwojowymi.
W 2002 r., odbyła kilkumiesięczny staż w Princeton Child Development Institute w USA. Od 2003 r., prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i zaburzeń rozwojowych. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Współautorka projektu NCBiR „SYSABA- Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi” stanowiącego nowy, elektroniczny standard dokumentacji behawioralnej.