Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mirosław Jarosiński

 

Mirosław Jarosiński

 

Profil zawodowy

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Akademicki globalnego programu CEMS MIM na SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” – obecnie 28 edycja. W latach 2015 – 2018 Przewodniczący Rady Programowej MBA SGH-WUM i współtwórca jego programu.
Twórca pierwszego magisterskiego programu w języku angielskim na SGH – Master’s Studies in International Business. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Dyrektora Programu Studiów w Języku Angielskim. W latach 2019-2020 był Dyrektorem Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i biznesu międzynarodowego, a w szczególności przedsiębiorczości międzynarodowej oraz zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych. Na SGH prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów po polsku i po angielsku. Wykłada też w Szkole Ekonomii i Biznesu Politechniki Kowieńskiej na Litwie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, biznesu międzynarodowego i zarządzania w ochronie zdrowia.
Jest członkiem międzynarodowych organizacji IEDF, AIELF, EIBA i AIB. Obecnie pełni funkcję wice-przewodniczącego Academy of International Business Central and Eastern Europe Chapter.
Odbywał staże naukowo-dydaktyczne na Memorial University of Newfoundland i Carleton University w Kanadzie oraz w Harvard Business School w USA.