Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marek Kornat

prof. dr hab.

Marek Kornat

 

Profil zawodowy

Od 2000 zatrudniony w Instytucie Historii PAN, w tym od r. 2010 na stanowisku profesora. Od 2004 do 2009 był profesorem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. W r. 2008 rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmując kierownictwo Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych. Wchodzi w skład Rady Naukowej Instytutu Historii PAN i Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN, Rady Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest członkiem Komisji ds. Publikacji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz polskim przedstawicielem w Radzie Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Wybrany został do Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Jest również współprzewodniczącym Polsko-Rumuńskiej Komisji wspólnej historyków.