Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Arkadiusz Walczak

 

Arkadiusz Walczak

 

Profil zawodowy

Historyk, filmoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych, wykładowca akademicki. Historyk, filmoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych, wykładowca akademicki. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu: edukacji filmowej i medialnej, dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej, edukacji ekonomicznej, prawa oświatowego, awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli, projektowania pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawczej, procedur postępowania z uczniem w sytuacjach kryzysowych. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Monografia: Od dyskryminacji do Eksterminacji. Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów w Krakowie 1939-1943, WUJ 2020.