Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Du Vall

dr

Katarzyna Du Vall

 

Profil zawodowy

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ i politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Stypendystka University College London - School of Slavonic and East European Studies. W 2019 r. obroniła na WPiA UJ pracę doktorską pt. “Prawo polskie wobec totalitaryzmów w regulacjach Konstytucji RP i kodeksu karnego”. Rada WPiA UJ podjęła zaś uchwałę o wyróżnieniu jej dysertacji. Dr K. du Vall jest pracownikiem badawczo-dydaktycznycm w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, prowadząc zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa własności intelektualnej i prawa mediów.