Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magda Kissell

 

Magda Kissell

 

Profil zawodowy

Specjalistka w dziedzinie komunikacji, trenerka umiejętności językowych i interpersonalnych, przydatnych w wystąpieniach publicznych i negocjacjach.
Tworzy kampanie szkoleniowe i podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji, promujące zmianę zachowania wśród pracowników korporacji. Przekłada świat opisany w dokumentacji technicznej na łatwo do zapamiętywania instrukcje lub chwytliwe anegdoty.