Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jacek Strojny

dr hab., prof. PRz

Jacek Strojny

 

Profil zawodowy

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie (2006). Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Posiada certyfikat IPMA level D (2006) a także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych przedsiębiorstw, w których udział ma Skarb Państwa (2008).
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 2002 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przez 5 lat pracował tam jako asystent (później adiunkt) w Zakładzie Procesu Zarządzania, a także jako specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Gospodarki. Od 2007 r. adiunkt Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Ekonomii.
Zainteresowania naukowe to: przedsiębiorczość, zarządzanie (HRM, PM, SM,), psychologia i socjologia organizacji (przywództwo, kultura organizacyjna), rozwój lokalny, pomiar zjawisk społeczno-gospodarczych, metodologia badań społecznych, ekonomia (mikro i makroekonomia przedsiębiorczości).