Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wioletta Pacholarz

dr

Wioletta Pacholarz

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Katedra Zarządzania

Profil naukowy

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W swojej pracy dydaktyczno-naukowej koncentruje się na efektywnym zarządzaniu zasobami. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z danymi, informacjami, wiedzą i jakością oraz zastosowaniem holistycznego podejścia do badania sprawności zarządzania wspomnianymi obszarami. Analizuje procesy badawcze w naukach społecznych – w szczególności uwarunkowania metodyczne. Prowadzi badania m.in. w obszarze jakości i percepcji oraz oczekiwań interesariuszy kształcenia akademickiego.

Jest autorką licznych publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu nauk społecznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, biznesowymi, społecznymi w kraju i za granicą.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia głównie z obszarów zarządzania: projektami, jakością, produkcją i usługami oraz łańcuchami dostaw, a także kontroli, audytu.

Koordynuje realizację przedmiotów projektowych, jest także sekretarzem Komisji ds. umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie.

Obszary tematyczne

  • Dane, informacje
  • Jakość i zarządzanie jakością
  • Potrzeby, wymagania i oczekiwania interesariuszy usługi edukacyjnej
  • Efekty kształcenia akademickiego (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)
  • Nauczanie i uczenie się poprzez praktykę/doświadczenie
  • Modele kształcenia (stacjonarny, hybrydowy, mieszany, online)

Informacje prasowe