Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii

Wydział Psychologii w Warszawie

Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii (KNPP) powstało w wyniku stale rosnącego zainteresowania studentów oraz założycieli Koła szeroko rozumieną psychiatrią i psychofarmakologią, a niewiele treści o tej tematyce pojawia się w trakcie kształcenia psychologicznego.

Nasza działalność

Idea

Idea Koła oparta jest na trzech filarach. Jako przyszli psychologowie – a być może także terapeuci – uważamy, że pogłębiona wiedza na temat możliwości farmakoterapii oraz doboru i specyfiki leków jest potrzebna i użyteczna. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam ona lepiej zrozumieć pacjentów oraz poszczególne aspekty i epizody z ich życia. Drugim elementem naszej działalności jest współpraca z psychiatrą, zarówno w gabinecie psychoterapeutycznym, jak i na oddziale psychiatrycznym. Trzeci filar to chęć wnikliwego poznania biologicznych i neuronalnych mechanizmów powstawania i działania zaburzeń psychicznych – ma to tym większe znaczenie w dobie znaczącej obecności neuronauk w nurtach i oddziaływaniach terapeutycznych.

Cele

 • poznanie specyfiki pracy lekarza psychiatry w instytucjach pomocowych;
 • omawianie wybranych tematów z zakresu psychiatrii oraz zagadnień klinicznych;
 • pogłębianie wiedzy o biologicznych mechanizmach zaburzeń psychicznych i ich etiologii;
 • poznawanie rodzajów leków psychiatrycznych – ich historii, specyfiki, oddziaływania oraz sposobu doboru substancji i dawek;
 • przyjrzenie się aktualnemu stanowi psychiatrii w Polsce, warunkom i możliwościom pracy, regulacjom prawnym oraz procedurom wewnętrznym w instytucjach pomocowych;
 • zapoznanie się z trudnościami w pracy psychiatrycznej;
 • poznanie historii psychiatrii oraz zmian, jakie w niej zachodziły;
 • przyjrzenie się transkulturowemu wymiarowi psychiatrii;
 • poruszenie tematu różnic między psychiatrią dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób z chorobami neurologicznymi;
 • przybliżenie postaci praktyków psychiatrii oraz osób o szczególnym wkładzie w tę dziedzinę.

Organizacja spotkań

Spotkania Koła dostępne są dla wszystkich – każdy może w nich uczestniczyć. Odbywają się nieregularnie, przy czym staramy się, by były organizowane przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nasze spotkania mają dwie formy:

 1. Prezentacja wybranego zagadnienia przez osobę z zarządu Koła, członka Koła lub zainteresowanego studenta Uniwersytetu SWPS.
 2. Prelekcja wygłoszona przez zaproszonego gościa, a po części wykładowej – dyskusja lub rozmowa z gościem w wąskim gronie członków Koła.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spotkania Koła odbywać się będą za pomocą narzędzia Google Meet. Szczegóły dotyczące spotkania – temat, prelegenci, termin, dostęp itd. – będą widoczne w dedykowanym danemu spotkaniu wydarzeniu, a także na profilu KNPP i w grupie dla członków Koła.

Regulamin i zasady członkostwa

Regulamin

 • Zarząd KNPP zastrzega sobie możliwość zmiany formy odbywania się spotkań Koła, jego struktury, zasad członkostwa, regulaminu;
 • obowiązuje zakaz nagrywania (dźwięku i obrazu) oraz fotografowania spotkań KNPP (w przypadku spotkań online dotyczy to nagrywania dźwięku lub ekranu, a także fotografowania ekranu);
 • uczestnicząc w spotkaniach KNPP, zobowiązujesz się do zachowania poufności w odniesieniu do uczestników spotkań KNPP, ich wypowiedzi oraz zasłyszanych, prezentowanych i udostępnianych podczas spotkań KNPP treści – obowiązuje zakaz ich upubliczniania i rozpowszechniania;
 • w razie rozpoznania w omawianym przypadku (prezentowanym materiale) znajomej osoby uczestnik spotkania zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to obecnej na spotkaniu osobie z zarządu KNPP;
 • tematy poruszane na spotkaniach Koła mogą powodować dyskomfort i stanowić obciążenie emocjonalne –- zanim dołączysz do spotkania, zastanów się, czy treści, jakie będą omawiane na spotkaniu, nie wywołają u Ciebie negatywnych następstw (np. intensyfikacja emocji, takich jak: lęk lub złość, zmiany w samopoczuciu, wspomnienia lub wyobrażenia bolesnych doświadczeń, reaktywacja traumy itp.);
 • gdyby podczas spotkania Koła Twoje samopoczucie pogorszyło się (pojawiłaby się silna reakcja, nieprzyjemne emocje lub myśli itd.) powiadom obecną na spotkaniu osobę z zarządu Koła;
 • spotkania KNPP nie stanowią substytutu lub alternatywy dla pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej i jako takie nie powinny być traktowane. Możemy jednak zaproponować odpowiednich specjalistów i - w miarę możliwości - udostępnić do nich kontakt;
 • mamy nadzieję, że w gronie w jakim będziemy się spotykać, savoir-vivre (również netykieta) jest oczywisty i fundamentalny dla każdego uczestnika spotkań Koła oraz Członka KNPP.

Zasady członkostwa

Wymagamy:

 • aktywny status studenta Uniwersytetu SWPS;
 • przynajmniej trzeci rok studiów psychologicznych w trybie 5 letnim - jednolite magisterskie - (preferowana ścieżka kliniczna lub zainteresowanie kliniczne / psychiatryczne) lub przynajmniej 2 semestr 2 roku dla osób studiujących w trybie 3,5 letnim (indywidualny tok studiów);
 • obecność na przynajmniej 70-75% spotkań KNPP w ciągu semestru (weryfikowana podczas spotkań);
 • deklaracja pisemna akceptacji regulaminu i zasad członkostwa;
 • członkostwo uzyskuje się na semestr, jeśli spełniło się wymagania członkostwa;
 • obecność na spotkaniach organizacyjnych KNPP;
 • gotowość do pełnienia ustalonej z zarządem Koła funkcji;
 • realizacja powierzonych przez zarząd Koła zadań;
 • aktywność podczas spotkań Koła, zaangażowanie w jego działalność i rozwój.

Dostajesz:

 • możliwość uzyskania zaświadczenia na potrzeby stypendium;
 • pierwszeństwo uczestnictwa we wszystkich eventach (limitowana ilość miejsc);
 • wspierające środowisko, dostęp do wartościowych materiałów, kontakty;
 • możliwość uczestniczenia w drugiej, zamkniętej części spotkania z zaproszonym Gościem (tylko dla Członków Koła) - swobodna rozmowa z Gościem w kameralnym gronie.

Założyciele i zarząd

 • Zofia Gontarek
 • Hubert Matukiewicz