Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne

Wydział Prawa w Warszawie

Koło Penitencjarne powstało w 2021 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Działalność koła koncentruje się na rozwoju naukowym i społecznym członków oraz edukacji w zakresie praw człowieka w dziedzinie szeroko pojętego prawa karnego wykonawczego. Opiekunem naukowym Koła jest dr Ewa Dawidziuk.

Nasza działalność

Dotychczasowa aktywność Koła to m.in.: zorganizowanie webinaru na temat sytuacji w jednostkach penitencjarnych w dobie pandemii Covid-19, spotkania z ekspertami w dziedzinie prawa penitencjarnego i kryminologii: dr Maria Gordon, dr Maria Niełaczna.

Spotkania odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu.

Członkowie Koła planują przeprowadzenie wizyty studyjnej w jednostce penitencjarnej, zorganizowanie konferencji naukowej studenckich kół penitencjarnych. Na bieżąco w trakcie spotkań Koła omawiane są najnowsze wyroki ETPC odnoszące się do osób pozbawionych wolności, projektowane zmiany legislacyjne. Gościnnie w posiedzeniach Koła biorą udział zaproszeni eksperci, co pozwala na wymianę poglądów i dyskusję.

Zarząd Koła

Weronika Przybysz
Weronika Przybysz
Przewodnicząca Czytaj więcej

Studentka trzeciego roku psychologii. Swoją przyszłość zawodową wiąże z karierą biegłej sądowej. Na co dzień pracuje w poradni psychologicznej. Ma doświadczenie pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej, a także z pacjentami psychiatrycznymi.

Maria Szadkowska
Maria Szadkowska
Zastępczyni Przewodniczącej Czytaj więcej

Studentka piątego roku psychologii. Jest zainteresowana stykiem nauk prawnych i psychologicznych, a także psychologią rozwoju człowieka. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnych środowisk.

Dominika Stanisławska
Dominika Stanisławska
Zastępczyni Przewodniczącej Czytaj więcej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filozofia. Studentka pierwszego roku prawa. Jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na obszarze prawa karnego, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przestępczości wśród nieletnich.