Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Wydział Prawa w Warszawie

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działa na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Opiekunem naukowym koła jest prof. dr hab. Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Nasza działalność

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego jest jedną z najnowszych organizacji studenckich w ramach Uniwersytetu SWPS, jako że powstało w 2022 roku. W najbliższych latach planujemy ukazać światu akademii, nauki oraz społeczeństwu, jak fundamentalne znaczenie ma prawo konstytucyjne, szczególnie w dobie kryzysu demokracji.

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego zajmuje się przede wszystkim prawem konstytucyjnym, a także szeroką gamą gałęzi prawa publicznego, w tym prawem administracyjnym oraz prawem międzynarodowym. Konstytucje stanowią fundament aksjologiczny i etyczny dla całych systemów prawnych, toteż naszym zadaniem jest zrozumienie wpływu konstytucji na konstrukcję dzisiejszych państw w wielu wymiarach.

Nasza działalność w nadchodzących latach skoncentruje się na polskim systemie ustrojowym, aczkolwiek komparatystyka konstytucyjna także będzie nam bliska. Z tego względu planujemy prowadzenie programu badawczo-rozwojowego „Prawo na tle Konstytucji”, gdzie wyjaśnimy, jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej normuje i wpływa na kształt polskiego prawa i jego instytucji.

Zarząd Koła

Antoni Matuszewski
Antoni Matuszewski
Przewodniczący
Jeremi Darmochwał
Jeremi Darmochwał
Zastępca Przewodniczącego
Aleksander Stalmach
Aleksander Stalmach
Sekretarz