Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Wydział Prawa w Warszawie

Głównym celem Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych oraz regulacji prawnych związanych z rozwojem i stosowaniem nowych technologii. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Piotr Piesiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS.

Nasza działalność

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii (KNPNT) stawia sobie następujące cele:

  • poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz regulacji prawnych nowych technologii w praktyce,
  • pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i regulacji prawnych związanych z rozwojem i stosowaniem nowych technologii,
  • ułatwienie członkom Organizacji wyboru ścieżki zawodowej,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań poprzez organizację wykładów, warsztatów i spotkań,
  • integracja środowiska studenckiego w zakresie ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Członkowie organizacji zamierzają: organizować wykłady, konferencje, debaty, dyskusje, warsztaty, spotkania i webinary z zaproszonymi gośćmi; projektować badania naukowe; brać udział w wydarzeniach naukowych, a także publikować artykuły w czasopismach naukowych i monografiach.

Opiekun
naukowy

Piesiewicz, Piotr kierownik Centrum Nauczania Prawa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Piesiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-wlasnosci-intelektualnej
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewiczprawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej

Zarząd Koła

Oliwia Dąbkowska
Przewodnicząca
Wiktoria Grzesiuk
Wiceprzewodnicząca
Jagoda Koelner
Wiceprzewodnicząca