Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Program Erasmus+

Jeden program
wiele możliwości

Program Erasmus+ finansowany ze środków Komisji Europejskiej umożliwia studentom, kadrze akademickiej oraz administracji zdobycie wiedzy i doświadczenia, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych w uczelniach na całym świecie.

Studentom daje szansę na realizację części studiów na zagranicznej uczelni. Z kolei pracownikom uczelni oferuje wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich placówkach edukacyjnych, w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni oraz wyjazdy w celach szkoleniowych, podnoszące umiejętności i kompetencje właściwe dla stanowiska pracy.

Umowy:

  1. 2020-1-PL01-KA103-078332, dofinansowanie: 402 965,00 EUR – projekt zakończony
  2. 2021-1-PL01-KA131-HED-000006671, dofinansowanie: 408 230,00 EUR – projekt zakończony
  3. 2023-1-PL01-KA131-HED-000131843, dofinansowanie: 642 280,00 EUR – projekt realizowany
  4. 2023-1-PL01-KA171-HED-000141568, dofinansowanie: 66 680,00 EUR – projekt realizowany

Nasi partnerzy na rok 2024/2025

Studia
w międzynarodowym środowisku

Program Erasmus+ umożliwia realizację jednego semestru studiów za granicą (wyjazd może być przedłużony pod warunkiem, że uczelnia dysponuje odpowiednimi środkami, przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni). To niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, poszerzenia horyzontów, poznania innych kultur i zdobycia nowych doświadczeń.

Kto może ubiegać się o wyjazd do uczelni zagranicznej?

O stypendium ubiegać się mogą studenci dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bez względu na obywatelstwo i kraj pochodzenia. Wyjątek stanowią studenci, którzy rozpoczęli ostatni rok studiów lub wiedzą, że w trakcie stypendium będą przebywali na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym.

Ile razy można skorzystać z programu?

Każdy student aplikujący do Programu Erasmus+ dysponuje tzw. „kapitałem mobilności”, co w praktyce oznacza możliwość wielokrotnego wyjazdu na studia i praktyki.

  • Kapitał mobilności wynosi po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich).
  • Kapitał mobilności dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę, również z tzw. stypendium „0” (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy).
  • Maksymalnie w trakcie całych studiów można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów).
  • Dla studentów jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi łącznie 24 miesiące.

Erasmus Mundus Global Minds

Uniwersytet SWPS należy do międzynarodowego Konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, oferującego wspólny, 2-letni program studiów magisterskich w dziedzinie Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society [Psychologia globalnej mobilności, akceptacji i różnorodności w społeczeństwie]. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również ISCTE University Institute of Lisbon w Portugalii, University of Limerick w Irlandii oraz University of Oslo w Norwegii, realizuje program Global MINDS z funduszy Komisji Europejskiej.

Praktyki
w firmach za granicą

Program Erasmus+ umożliwia studentom odbycie praktyk zawodowych związanych z przedmiotem studiów w wybranej przez nich instytucji na terenie Europy. Studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne staże w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach. Podczas wyjazdu zdobywają praktyczną wiedzę, a także kompetencje językowe przydatne w realizacji projektów w międzynarodowym środowisku, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o wyjazd na praktyki?

O stypendium ubiegać się mogą studenci dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bez względu na obywatelstwo i kraj pochodzenia. Wyjątek stanowią studenci, którzy rozpoczęli ostatni rok studiów lub wiedzą, że w trakcie stypendium będą przebywali na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym.

Najlepszym czasem na odbycie praktyk są wakacje, ponieważ wyjazd nie koliduje wówczas z zajęciami. Istnieje możliwość realizacji zagranicznego stażu w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem otrzymania zgody dziekana.

Wymiana
kadry akademickiej

Nasi wykładowcy często korzystają z oferty dla nauczycieli akademickich. Prowadzenie zajęć ze studentami na zagranicznych uczelniach jest okazją do sprawdzenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych, umożliwia zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz innym trybem organizacji kształcenia.

Wyjazdy do uczelni partnerskich otwierają także możliwości nawiązywania kontaktów z naukowcami z całej Europy, podejmowania wspólnych działań i projektów badawczych.

Job-shadowing
dla pionu organizacyjnego

Pracownicy Pionu Organizacyjnego Uniwersytetu SWPS wyjeżdżają na zagraniczne szkolenia, warsztaty i seminaria, których tematyka jest związana z rodzajem wykonywanej pracy. Umiejętności zawodowe doskonalą także podczas wizyt w uczelniach partnerskich oraz innych instytucjach edukacyjnych w całej Europie.

Podczas pobytu za granicą poznają zasady funkcjonowania jednostki administracyjnej odpowiadającej miejscu pracy na Uniwersytecie SWPS. Tego rodzaju stypendium ma na celu wymianę dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, które warto zastosować w uczelni macierzystej.

Dodatkowe informacje

Zasady przyznawania i realizacji wyjazdów zagranicznych na Uniwersytecie SWPS oraz lista uczelni partnerskich są na Wirtualnej Uczelni. Informacje dotyczące programu znajdują się na oficjalnej stronie Erasmus+, a także na stronach Komisji Europejskiej.

Dokumenty

 

Skontaktuj się
z nami

Centrum Spraw Studenckich w Warszawie

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokój C007
03-815 Warszawa

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–16.00


UWAGA

W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni.

Zespół

Kierownik
Agnieszka Albinowska


Centrum Spraw Studenckich we Wrocławiu

Dane teleadresowe

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, pokój 05
53-238 Wrocław

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

wtorek–piątek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00-14.00


UWAGA

Wizyty w biurze prosimy umawiać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni (kafelek „Umów wizytę”) lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Barbara KułakCentrum Spraw Studenckich w Poznaniu

Dane teleadresowe

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pok. R104
61-719 Poznań

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

wtorek, środa, czwartek: 10:00-14:00

sobota: 10:00-14:00


UWAGA

W dniu 18 maja 2024 r. (sobota) Centrum Spraw Studenckich będzie nieczynne.

Zespół

Kierownik
Izabela Nowak


Centrum Spraw Studenckich w Katowicach

Dane teleadresowe

ul. Techników 9, pokój 010, 011
40-326 Katowice

22 103 38 98

http://portal.swps.edu.pl


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00–14.00


UWAGA

Informujemy, że stacjonarnie przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Izabela Warczek


Centrum Spraw Studenckich w Sopocie

Dane teleadresowe

ul. Polna 16/20, pokój 0.6
81-745 Sopot

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98

http://portal.swps.edu.pl


Godziny pracy

poniedziałek–czwartek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00-14.00


UWAGA

Informujemy, że stacjonarnie przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Agnieszka Zakrzewska