Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Katarzyna Wiecheć

 

 

 

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk medycznych i o zdrowiu, specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychologii pozytywnej. Bada, w jaki sposób różne czynniki w chorobach przewlekłych (w tym somatycznych) i ich leczeniu wpływają na funkcje poznawcze i jakość życia. Interesuje się również czynnikami wpływającymi na proces radzenia sobie z traumą, w szczególności wzrostem potraumatycznym (PTG) i deprecjacją potraumatyczną (PTD).

W latach 2017-2022 była stypendystką projektu „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2013/10/E/HS6/00502).

Prowadzi własną praktykę jako certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, psychopatologii, rozmowy psychologicznej, diagnozy zaawansowanej oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychoterapia
  • Funkcje poznawcze
  • Wzrost potraumatyczny
  • Deprecjacja potraumatyczna
  • Psychologia narracyjna
  • Psychologia kliniczna i zdrowia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni