Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

 

 

 

Dla mediów:

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się dynamiką eskalacji w konfliktach między ludźmi oraz drogami wyjścia z tych konfliktów. Bada różnice kulturowe, jak również zakres kompetencji osobistych, które pozwalają na konstruktywne zarządzanie sporem. Zajmuje się symulacjami i projektowaniem narzędzi, które wspierają organizacje i jednostki w skutecznym planowaniu działań w konflikcie, również w obszarach konfliktów zbrojnych. Ostatnio zajmuje się badanami nad bezpieczeństwem klimatycznym, ze szczególnym naciskiem na symulacje procesów społecznych i konfliktów w tym obszarze.

Stypendystka Columbia University, Open Society Foundations, stypendium Start FNP oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Publikuje między innymi w American Psychologist, Journal of Organizational Behaviour, Harvardzkim Negotiation Journal.