Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Maciej Dymkowski

prof. dr hab.

Maciej Dymkowski

Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Zakładu Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią historyczną oraz psychologią społeczną. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w narracjach historycznych oraz na psychologicznych uwarunkowaniach deformacji poznania historycznego, jak też na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej odwołującej się do komparatystyki historycznej i międzykulturowej. Podtrzymuje też swoje dawne zainteresowania wpływem autoprezentacji na samowiedzę.

Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, wśród których najważniejsze są: „Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy” (1993); „Samowiedza w okowach przywdziewanych masek” (1996); „Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach” (2000); oraz „Wprowadzenie do psychologii historycznej” (2003).

Jest też autorem wielu artykułów publicystycznych i popularno-naukowych, które opisują motywacje, myślenie, przeżycia i zachowania ludzi uwikłanych w wydarzenia historyczne i polityczne, prezentują rozważania historiozoficzne lub refleksje o poznaniu historycznym. Niektóre z nich złożyły się na niedawno wydany ich zbiór „Szkice psychologa o historii” (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia o uniwersalności teorii psychologii społecznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni