Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marta Porębiak

dr

Marta Porębiak

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog. W pracy naukowej zajmuje się psychologią kliniczną, problematyką bliskich relacji i ich wpływu na funkcjonowanie psychiczne, psychoonkologią oraz psychologią zdrowia.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą (cert. ECP EAP), psychoonkologiem (cert. PTPO) i superwizorem psychoonkologii (cert. PTPO). Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną dla pacjentów indywidualnych i par, pracuje psychoterapeutycznie w języku angielskim z osobami pochodzącymi z różnych kultur, które wybrały Polskę na miejsce swojej nauki lub pracy. Wspiera środowisko akademickie, ze szczególną troską o studentów międzynarodowych we współpracy m.in. z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz organizacjami studenckimi. Jest członkiem towarzystw naukowych: European Association for Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jako wykładowca współpracuje z instytucjami szkolącymi lekarzy i pielęgniarki, m.in. European School of Oncology, Psycho-Social Academy of International Psycho-Oncology Society oraz Podyplomową Szkołą Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii w języku angielskim w programach BA in Psychology oraz MA in Clinical Psychology, a także zajęcia z terapii rodzin na studiach podyplomowych Psychoterapia w psychoonkologii.Powiązane materiały na stronie uczelni