Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc9"

Kierunek dostępny także w:

Wrocławiu, Sopocie.

O studiach

To kierunek dla osób zainteresowanych teoretyczną wiedzą z zakresu psychologii pozytywnej. Słuchacze zdobywają również praktyczne umiejętności w obszarze pozytywnych interwencji, które z mogą wykorzystać w biznesie, edukacji i zdrowiu.

Program zajęć został oparty na najnowszych badaniach i teoriach naukowych. Zajęcia dostarczają konkretnych przykładów zastosowania wiedzy w praktyce. Są inspiracją do zwiększania szeroko pojmowanego dobrostanu – radzenia sobie ze stresem, zwiększania poczucia szczęścia u siebie oraz u innych.

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych swoim rozwojem, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Nasi absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywane w relacjach biznesowych, edukacji i w służbie zdrowia.

Więcej informacji o studiach

Jako nauka, psychologia pozytywna stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre. Stanowi przeciwwagę do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej), skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw.

Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały, jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia. Jak wiele można zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, które miała miejsce w Sopocie w 2013 roku, pokazała jak ogromną popularnością cieszy się psychologia pozytywna wśród praktyków i naukowców, oraz na jak wysokim poziomie jest reprezentowana w naszym kraju. W tym samym roku powstało również Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, którego celem jest zrzeszanie specjalistów zajmujących się teorią i praktyką psychologii pozytywnej.

Za prekursora psychologii pozytywnej uznaje się prof. Martina Seligmana, badacza optymizmu i autentycznego szczęścia. Propagatorami idei psychologii pozytywnej w Polsce byli między innymi: prof. Ewa Trzebińska (kierowniczka pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Pozytywnej przy Uniwersytecie SWPS), prof. Janusz Czapiński, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Wojciech Kulesza, a także coraz większe grono psychologów z tytułem doktora: Marlena Kossakowska, Aneta Dowgiert, Agnieszka Czerw, Łukasz Kaczmarek, Mariusz Zięba, i wielu innych.

Badania z zakresu psychologii pozytywnej są coraz liczniejsze i koncentrują się wokół uwarunkowań szczęścia i dobrego życia, opisywania sił charakteru, cnót osobistych, wewnętrznych zasobów osobowościowych, a nawet identyfikują korzyści, które czerpie osoba w wyniku trudności życiowych doświadczanych w sytuacji stresu, choroby, czy kryzysu.

Martin Seligman Mentorem studiów Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie SWPS jest prof. Martin Seligman, Ph.D z Positive Psychology Center, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA. Jest autorem m.in. książek pt.: “Autentyczne szczęście” oraz “Pełnia życia”. Profesor Seligman jest światowej sławy psychologiem, który rozpoczął erę psychologii pozytywnej. W jego ośrodku naukowo-dydaktycznym prowadzone są m.in. pierwsze studia z zakresu psychologii pozytywnej MAPP. Profesor Seligman rekomenduje nasze studia: List rekomendujący Studia Podyplomowe "Psychologia Pozytywna.

 
 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (nie tylko psychologów), które chcą zrealizować osobiste i zawodowe cele, m.in w zakresie:

 • uzupełnienia wiedzy naukowej o szczęściu i psychologicznym dobrostanie,
 • pogłębienia wiedzy na wybrane zagadnienia z zakresu psychologii,
 • polepszania relacji zawodowych,
 • zwiększenia efektywności działań swoich oraz współpracowników.

Dlaczego warto?

 1. Studia obejmują 228 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów i warsztatów
 2. Mentorem kierunku jest prof. Martin Seligman z Positive Psychology Center University of Pennsylvania w Filadelfii
 3. Znajomość psychologii pozytywnej otwiera możliwości pracy w szkołach, szpitalach, korporacjach, poradniach zdrowia, placówkach opieki społecznej
 4. Zdobytą wiedzę wykorzystasz zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Program studiów

Blok tematyczny

Koncepcje teoretyczne w psychologii pozytywnej

W bloku wykładów przedstawione zostaną teoretyczne podstawy psychologii pozytywnej, koncepcje i uwarunkowania szczęśliwego życia, biologiczne podstawy dobrostanu psychicznego oraz metodologia badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. W szczególny sposób wykłady skupiają się na roli emocji pozytywnych i na siłach charakteru, zasobach, które sprawiają, że odczuwamy autentyczne szczęście i czujemy radość życia. Wykłady będą wzbogacone licznymi wynikami badań, dzięki którym psychologia pozytywna zdobyła status nauki.

wykład

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej

(16 godz.)

wykład

Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje

(12 godz.)

wykład

Cnoty i siły charakteru

(16 godz.)

wykład

Metodologia badań psychologicznych

(8 godz.)

Blok tematyczny

Zastosowania psychologii pozytywnej

W bloku seminariów specjaliści psychologii przedstawiają zastosowania psychologii pozytywnej, między innymi w dziedzinach takich jak zdrowie, edukacja i organizacja. Słuchacze dowiadują się, jak pozostawać w zdrowiu, jak polepszyć swój stan zdrowia wykorzystując udokumentowaną i udowodnioną wiedzę psychologiczną z zakresu psychologii pozytywnej i zdrowia. W sytuacji choroby przewlekłej – jak sprawić, aby choroba nabrała sensu i nadała nowe znaczenie życiu. Słuchacze dowiedzą się także, jak wprowadzić we własne życie idee pozytywnych przeformułowań, jak być bardziej optymistycznym i radosnym w życiu osobistym i zawodowym, i czy optymizmu można się nauczyć. Niezwykle ważnym tematem niniejszego bloku będą pozytywne relacje interpersonalne, zwłaszcza w bliskich związkach.

seminarium

Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej

(16 godz.)

seminarium

Psychologia pozytywna w organizacji

(16 godz.)

seminarium

Miłość i pozytywne relacje interpersonalne

(16 godz.)

seminarium

Rola emocji pozytywnych. Pozytywność

(16 godz.)

seminarium

Pozytywne zdrowie

(16 godz.)

Blok tematyczny

Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej

Zajęcia praktyczne w bloku warsztatów praktycznych mają na celu kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych. Dotyczą obszarów stosowania interwencji psychologii pozytywnej, pomocnych podczas zwalczania stresu, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu siły charakteru, czy w podtrzymaniu zdrowia. Kompetencje psychologiczne odnoszą się między innymi do takich obszarów praktycznych, jak edukacja, zdrowie, organizacja, praca zawodowa i rozwój osobisty.

warsztat

Life-coaching – możliwości i ograniczenia coachingu, jako formy wsparcia rozwoju osobistego człowieka

(16 godz.)

warsztat

Pozytywne relacje interpersonalne

(16 godz.)

warsztat

Psychologia pozytywna w edukacji

(16 godz.)

warsztat

Uważność – mindfulness

(16 godz.)

warsztat

Interwencje pozytywne w miejscu pracy

(16 godz.)

warsztat

Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenie straty

(16 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 228 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Zjazdy odbywają w weekendy (sobota – niedziela), średnio dwa razy w miesiącu.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na wykładach i seminariach
 • Czynny udział w zajęciach
 • Pozytywna ocena z testu wiedzy z wykładów i seminariów: 30 pytań, test wyboru, 1 odpowiedź jest prawidłowa, pytania bazują na treści zajęć oraz literaturze zalecanej jako obowiązkowa

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców to doświadczeni eksperci psychologii, psychoterapii i psychologii społecznej. Dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy związanej m.in. z superwizją treningiem interpersonalnym i umiejętności psychospołecznych.

  Kierowniczka kierunku

 • dr
  Aneta Dowgiert
  dr
  psycholożka, Kierowniczka Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie
 •  
  Kaja Dwulat
   
  psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka
 •  
  Justyna Guziałek
   
  psycholog rodziny, psychoterapeuta dyplomowany
 •  
  Ewa Kochanowska
   
  nauczyciel Mindfulness certyfikowaną w Institute for Mindfulness-Based Approaches
 •  
  Małgorzata Krzak
   
  trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego
 • prof. dr hab.
  Wojciech Kulesza
  prof. dr hab.
  psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry
 • dr
  Piotr Kwiatek
  dr
  zajmuję się psychologią pozytywną oraz jej aplikacją w środowisku edukacyjnym i eklezjalnym
 •  
  Joanna Rajang
   
  coach
 • dr
  Marta Roczniewska
  dr
  psycholog organizacji i zarządzania
 • dr
  Jagoda Różycka
  dr
  Młodszy Asystent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym GCM im. prof. Leszka Gieca nr 7 w Katowicach-Ochojcu.
 • prof. dr hab.
  Ewa Trzebińska
  prof. dr hab.
  psycholog kliniczny i dydaktyk
 • prof. dr hab.
  Bogdan Wojciszke
  prof. dr hab.
  psycholog społeczny, zajmuje się badaniem dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj