Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jedzenie pod wpływem emocji

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/okladka_jedzenie_pod_wplywem_emocji.jpg

Ludzie, którzy są zestresowani, chętniej sięgają po wysokokaloryczne posiłki. Z kolei osoby o obniżonym nastroju nie stronią od słodkich przekąsek. Jedzenie służy więc nie tylko zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, lecz także emocjonalnych. Prof. Anna Brytek-Matera i mgr Kamila Czepczor, absolwentka naszej uczelni, w najnowszej książce „Jedzenie pod wpływem emocji” wyjaśniają, w jaki sposób jedzenie reguluje emocje i nastrój.

Emocjonalne jedzenie

Książka prof. Anny Brytek-Matery i mgr Kamilii Czepczor, specjalistek w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała, przedstawia psychospołeczne aspekty jedzenia pod wpływem emocji.

Lektura książki daje pełen przegląd najnowszych badań z zakresu jedzenia emocjonalnego, w tym także badań własnych autorek. Książka wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy, w którym podkreśla się rolę emocji w kształtowaniu nawyków, postaw i zachowań żywieniowych oraz ich znaczenie w rozwoju zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości.

Autorki dowodzą, jak istotne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka jest doświadczanie i radzenie sobie z własnymi emocjami, zwłaszcza w kontekście jedzenia. Tym bardziej, że w dobie nadmiernej konsumpcji ludzie często wykazują skłonność do „zajadania” negatywnych emocji.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Alicji Głębockiej

(...) Źródła bibliograficzne, na które powołują się Autorzy, świadczą o doskonałej orientacji w literaturze przedmiotu. Z pewnością w pracy znalazły się wszystkie najbardziej znaczące koncepcje i teorie psychologiczne nawiązujące do relacji: emocje – jedzenie. Ponadto wiele jest opisów badań oraz przytaczanych danych statystycznych, które wskazują na to, że Autorzy z wielką starannością, rozwagą i obiektywizmem starają się prezentować poszczególne zagadnienia. To niewątpliwie wielka zaleta tego opracowania – jej wybitnie naukowy charakter. Opracowania, w którym formowane wnioski mają swoje teoretyczne i empiryczne uzasadnienie. (...) Książka jest niezwykle potrzebnym społecznie i cennym naukowo opracowaniem, którego publikacja przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów ludzkich zachowań.

okladka smallPublikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin
książka na stronie wydawnictwa »

O autorkach

258 anna brytek matera

dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS 

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Wykładała w Université Paul Verlaine-Metz oraz Université de Nantes. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Członek rady redakcyjnej czasopisma „Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Autorka licznych prac z obszaru psychologii jedzenia, głównie zaburzeń odżywiania oraz zachowań ortorektycznych.

258 kamila czepczor

mgr Kamila Czepczor

Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Psycholog. Autorka publikacji naukowych na temat obrazu ciała. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Popularyzuje naukę, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Współautorka bloga www.wokol-ciala.parkpsychologii.pl.