Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kompetencje osobowościowe i twórcze

float_intro: images-old/kompetencje-osobowosciowe.jpg

Co motywuje człowieka do wykonywania określonych zadań? Co przeszkadza mu w pracy? Jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągnie sukces lub poniesie porażkę na polu zawodowym? Agata Chudzicka-Czupała, Barbara Mróz oraz Małgorzata Kuśpit w książce „Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników” w sposób kompleksowy prezentują zagadnienie funkcjonowania osób aktywnych zawodowo.

Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników

Książka Agaty Chudzickiej-Czupały, Barbary Mróz oraz Małgorzaty Kuśpit, specjalistek w dziedzinie psychologii, dostarcza wiedzy dotyczącej twórczości zawodowej w pracy. Autorki dogłębnie analizują temat kompetencji osobowościowych i twórczych pracowników, dzieląc książkę na trzy części.

W pierwszej części prezentują złożony teoretyczno-empiryczny Model Osobowościowo-Aksjologiczny, który powstał na podstawie wieloletnich badań, przeprowadzonych na różnych grupach pracowników, zarówno menedżerów jak i pracowników wykonawczych. W drugiej części autorki omawiają zagadnienie twórczości i innowacyjności w organizacji, a także przestawiają propozycje kreatywnego radzenia sobie z mobbingiem w pracy. Trzecia część książki jest nawiązaniem do psychologicznych koncepcji stresu, interpretowanego nie tylko w kontekście czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, lecz także wzajemnych interakcji między nimi.

Lektura książki daje różnorodność spojrzeń na kompetencje osobowościowe i twórcze u pracowników. Dzięki ujęciom empirycznym oraz koncepcjom teoretycznym prezentuje nowatorskie podejście do zastosowania uzyskanych rezultatów w praktyce. 

Z recenzji prof. dr hab. Augustyna Bańki, Uniwersytet SWPS

„Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.”

400px kompetencje Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.
Książka na stronie wydawcy »

O autorce

258 agata chudzicka czupala

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, profesor Uniwersytetu SWPS

wykładowca na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji oraz w psychologii społecznej. Współpracuje z psychologami z różnych krajów, analizując również kulturowe uwarunkowania zachowania się pracowników. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku książek. Zajmuje się diagnozą, doradztwem oraz edukacją dla biznesu w zakresie poprawy jakości relacji międzyludzkich. Propaguje zespołowe, twórcze, aktywne podejście do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i do zapobiegania mobbingowi.