Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Kliniczna psychologia sądowa

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/KPSS.jpg

Wykładowczynie i badaczki z Uniwersytetu SWPS wydały pierwszy w Polsce podręcznik klinicznej psychologii sądowej. Prof. Danuta Rode, dr Karolina Dukała, dr Joanna Kabzińskadr Karolina Zalewska-Łunkiewicz w pionierski sposób ujęły zarówno teoretyczne, metodologiczne, jak i praktyczne problemy psychologii sądowej, rozumianej jako subdyscyplina psychologii zajmująca się zagadnieniami występującymi w kontekstach prawnych. „Kliniczna psychologia sądowa” to unikatowa pozycja wydawnicza, przeznaczona dla praktyków psychologów sądowych oraz naukowców badających ten dział wiedzy.

Pierwszy podręcznik dla psychologów sądowych i kryminalistyków

Publikacja jest kompendium wiedzy na temat:

  • Związków psychologii i prawa, a zwłaszcza roli psychologa i psychologii w procesie stosowania prawa. Autorki zaprezentowały dotychczasowy dorobek psychologii sądowej i status tej dyscypliny oraz opisały zarówno tradycyjne, jak i nowe obszary wykorzystania psychologii w prawie karnym i cywilnym.
  • Zachowania człowieka w aspekcie jego trójpoziomowej organizacji (biologicznej, społeczno-kulturowej i psychologicznej), a także psychologii zaburzeń zachowania u osób dorosłych oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, opisanych w systemach klasyfikacyjnych ICD oraz DSM.
  • Diagnozy psychologicznej w psychologii sądowej. Autorki omówiły standardy i modele diagnozy, a także opisały kompetencje psychologa-biegłego sądowego wraz z etycznymi zasadami postępowania.
  • Procesów i mechanizmów motywacyjnych dorosłych sprawców przestępstw. Opisano kryteria niepoczytalności z perspektywy psychologicznej, a także wybrane zaburzenia psychiczne i stany kliniczne, które mogą stanowić przesłanki stwierdzenia zniesionej poczytalności i poczytalności ograniczonej. Autorki przybliżają problematykę przestępczości seksualnej zarówno wobec dorosłych, jak i dzieci, charakterystykę sprawców psychopatycznych, opisują związek między zachowaniami agresywnymi i zaburzeniami psychicznymi oraz psychologiczne mechanizmy zachowania sprawców i ofiar przemocy domowej.

Ujęcie wszelkich klinicznych aspektów psychologii sądowej w jednej pozycji wydawniczej jest bezcenne, zarówno dla praktyków psychologów sądowych, jak i osób zajmujących się naukowym wymiarem wspomnianego działu psychologii. W polskich warunkach ta książka jest z jednej strony unikatowa i pionierska, z drugiej – bardzo ważna praktycznie. Autorki wypełniły istotną lukę wydawniczą, wzbogacając wkład psychologów w konceptualizację i operacjonalizację pojęć składających się na kliniczną psychologię sądową.

z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego

  • Klinicznych wymiarów funkcjonowania świadków w procesie składania zeznań. Omówiono przyczyny i mechanizmy powstawania zniekształceń w zeznaniach świadków, opisano zjawiska sugestii i sugestialności, efekt dezinformacji, fałszywe wspomnienia i fałszywe przyznanie się do winy. Autorki przybliżają także problemy klinicznej diagnozy szczerości zeznań świadka.
  • Psychologicznego funkcjonowania nieletnich. Opisano indywidualne czynniki uwarunkowania kryminogenezy oraz mało dotychczas znane przejawy agresji nieletnich w świecie wirtualnym, w tym mowę nienawiści, hejt, cyberbullying i seksting.
  • Możliwości wykorzystania klinicznej psychologii sądowej w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego, w sprawach dotyczących m.in.: rozwodu, wykonywania władzy rodzicielskiej, wpływu zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych rodziców/opiekunów na ich kompetencje wychowawcze, zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz mobbingu.
  • Form pomocy psychologicznej udzielanej osobom (ofiarom, sprawcom, małżonkom) uwikłanym w sprawy sądowe.

traktat o usmiercaniu zwierzat wyroznioneKsiążka ukazała się w wydawnictwie PWN przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.