Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 2

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Komentarz_Konstytucja_art_2.jpg

Publikacja autorstwa wybitnych znawców prawa konstytucyjnego, prof. dr. hab. Marka Chmaja z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz dr hab. Moniki Urbaniak, prof. UMP zawiera komentarz do jednego z najważniejszych przepisów definiujących ustrój RP. Artykuł 2 dotyczy zasady demokratycznego państwa prawnego i określa Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej.

Najważniejsza z zasad ustawy zasadniczej

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest tak istotna, ponieważ to z niej – na podstawie orzecznictwa i ustaleń doktryny prawa wyprowadzić można szczegółowe zasady działania państwa, takie jak m.in.: proporcjonalność, praworządność, ochrona zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrona praw nabytych i interesów w toku, poprawna legislacja, dostateczna określoność i przejrzystość prawa, konieczność odpowiedniej vacatio legis, czy legalizm powiązany z zakazem domniemywania kompetencji.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

Autorzy

hubert izdebski

prof. dr hab.Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy, przewodniczący Zespołu Doradców ds. Ochrony Konstytucyjności Prawa Senatu RP. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Monika Urbaniak

dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.