Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Magdalena Romanowska

mgr

Magdalena Romanowska

Instytut Nauk Społecznych

Profil naukowy

Realizuje pracę doktorską „Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej” w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Pracuje w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jako specjalistka ds. integracji międzypokoleniowej, gdzie koordynuje program „Uczenia do starości” i organizuje zajęcia integrujące osoby starsze z młodzieżą. Jest wiceprezeską stowarzyszenia „Plecionka”, działającego na rzecz wspierania młodzieży z obszarów wiejskich. Należy do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną (obecnie Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich) w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artystka w projekcie „Studio Mistrzów” realizowanym w BWA Wrocław w latach 2019-2021.Powiązane materiały na stronie uczelni

<