Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji

Instytut Psychologii

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. Zespół tworzy i testuje innowacyjne metody, które wspierają proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

centrum badań nad wspieraniem i podejmowaniem decyzji uniwersytet swps

Cele badawcze

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. W szczególności jesteśmy zainteresowani tworzeniem i testowaniem innowacyjnych metod wspierających proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

Wyniki badań prowadzonych w ramach działalności Centrum będą mogły znaleźć zastosowanie w projektowaniu interwencji psychologicznych oraz narzędzi wspierających przetwarzanie numeryczne, trafną ocenę ryzyka oraz podejmowanie dobrych decyzji w codziennych sytuacjach.

Współpracujemy m.in. z badaczami z Uniwersytetów w Granadzie, Maladze, Essex, Oslo a także z Instytutu Maxa Plancka w Berlinie.

Projekty
naukowe

Członkowie CRIDM prowadzą badania dotyczące przede wszystkim tematyki podstawowych mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw podejmowania decyzji. Skupiają się szczególnie na roli czynników emocjonalnych i poznawczych (np. związanych z poznaniem numerycznym) w tym procesie. Zespół Centrum dąży do wykorzystania wyników i walidacji metod (takich jak pomoce wizualne czy treningi poznawcze), by pomóc ludziom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnych w wyborach w warunkach ryzyka i niepewności

Kierownikiem projektu jest dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS.

Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji mechanizmy psychologiczne i neuronalne

Wyniki najnowszych badań jasno wskazują, że zdolności umysłowe w zakresie rozumienia i przetwarzania informacji statystycznych oraz probabilistycznych (tj. zdolności numeryczne, ang. numeracy) pełnią kluczową rolę w podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Znacznie mniej wiemy jednak o psychologicznych mechanizmach, które stoją za przetwarzaniem informacji u osób o wysokich i niskich zdolnościach numerycznych – zwłaszcza, kiedy konsekwencje podejmowanych decyzji wywołują emocje. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS.
Zobacz stronę projektu »

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Wnioski z dotychczasowych badań nad problemami procesu decyzyjnego w eksploracji potencjalnych wyników decyzji nie są jednoznaczne. Często opieramy swoje wybory na zbyt małej próbce informacji, co prowadzi do podejmowania gorszych decyzji. Z drugiej strony, okazuje się, że małe próbki informacji znacznie ułatwiają wybór miedzy dwoma opcjami, tym samym zmniejszając koszty włożone w eksplorację. Dominik Lenda, laureat Diamentowego Grantu, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zbada m.in. ludzkie zaangażowanie w eksplorację problemów decyzyjnych.
Zobacz stronę projektu »

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Projekt dotyczy mechanizmów przetwarzania informacji bez udziału świadomości. W badaniach prowadzonych pod kierownictwem dr Agaty Sobków skupiono się przede wszystkim na ustaleniu, jaką rolę w intuicyjnym przetwarzaniu informacji odgrywają indywidualne zdolności jednostki. Projekt rozszerzy aktualny stan wiedzy o przetwarzaniu informacji, które odbywa się bez udziału świadomości, oraz zwrócą uwagę na niedoceniany problem różnic indywidualnych w tym zakresie. Wyniki badań mogą być inspiracją dla uczonych zajmujących się innymi subdyscyplinami psychologii, np. z zakresu podejmowania decyzji czy twórczego myślenia.
Zobacz stronę projektu »

Stymulacja prądem stałym a podejmowanie dobrych decyzji

Kierownikiem projektu jest dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS.

Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji

Kierownikiem projektu jest dr Agata Sobków.
Zobacz stronę projektu »

Procesy intuicyjne i refleksyjne. Status związku: „zależne”, „niezależne” czy raczej „to skomplikowane”?

Kierownikiem projektu jest dr Agata Sobków.

Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

Kierownikiem projektu jest mgr Dominik Lenda.

Kościelniak, Maciej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maciej Kościelniak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Maciej Kościelniakpsycholog
Sobków, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Sobków
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Poznawczej i\u00a0R\u00f3\u017cnic Indywidualnych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Sobkówpsycholog, zajmuje się badaniem intuicji oraz innych pozaświadomych procesów poznawczych i emocjonalnych

Współpracownicy

Do naszych stałych współpracowników należą:

mgr

Angelika Olszewska

Doktorantka na Wydziale Psychologii we Wrocławiu, interesuje się intuicją oraz rozwiązywaniem problemów wymagających wglądu.

mgr

Dominik Lenda

Absolwent psychologii na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, laureat w konkursach „Diamentowy Grant” oraz „Najlepsi z najlepszych 3.0”.

mgr

Supratik Mondal

Doktorant, interesuje się adaptacyjnością w procesie podejmowania decyzji.