Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Porównawczych Badań Kultur Pamięci (CCRMC)

Instytut Nauk Humanistycznych

Centrum Porównawczych Badań Kultur Pamięci (CCRMC) skupia badaczki i badaczy zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych z zastosowaniem nowatorskich metodologii w obszarze studiów nad pamięcią, studiów nad kulturą wizualną, a także badań nad traumą historyczną, afektami oraz etnicznością i nacjonalizmami. Centrum kieruje dr Katarzyna Bojarska.

Nasza działalność

Specjalizacją centrum są badania wpisujące się w niezwykle dynamicznie rozwijające się międzynarodowo interdyscyplinarne pole studiów nad pamięcią. Jednym z podstawowych celów Centrum jest inicjowanie i tworzenie nowoczesnych teorii pamięci, budowanie i umacanianie relacji na styku nauki, kultury i sztuki, gdzie badania naukowe będą twórczo wykorzystywane i stymulowane przez działania w polu kultury i sztuk.

Kieruje nami przekonanie, że praktyki artystyczne i aktywistyczne w polu kultur pamięci należy traktować jako przejaw swego rodzaju krytycznej interwencji, która również może mieć charakter badawczy. Interesuje nas również udział w publicznej debacie dotyczącej pamięci, z uwzględnieniem głosów uczonych, lecz także osób zajmujących się kulturą i sztuką, pracujących w administracji, edukacji i mediach.

CCRMC kieruje dr Katarzyna Bojarska, badaczka pamięci kulturowej, kultury wizualnej i sztuki współczesnej, redktorka, tłumaczka, zajmuje się zagadnieniami związanymi z traumą, afektem, płcią w kontekście pamięci kulturowej i obrazów.

Centrum wchodzi w skład sieci Memory Studies Research Centers afiliowanej przy Memory Studies Association.

Centrum współpracuje z organizacją Schweizer Netzwerk Public History.

Zobacz anglojęzyczną stronę jednostki.

Jaskułowski, Krzysztof
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Krzysztof Jaskułowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog i historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowskihistoryk i socjolog
Majewska, Ewa
Etatowy
Tak
Specjalizacja
kulturoznawczyni i filozofka
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Majewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
filozofia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Majewskakulturoznawczyni i filozofka
Majewski, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Majewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca, socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Majewskikulturoznawca, socjolog
Skrzeczkowski, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mateusz Skrzeczkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawca
Funkcja na uczelni
pełnomocnik prorektorki ds. dydaktycznych w zakresie programów studiów
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Mateusz Skrzeczkowskikulturoznawca
Weychert, Monika
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, krytyczka sztuki
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Weychert
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Obszar zainteresowania
dziennikarstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Porównawczych Badań Kultur Pamięci
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Monika WeychertKulturoznawczyni, krytyczka sztuki

Współpracownicy

 
Obarska, Martyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Martyna Obarska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocniczka dziekana ds. wsp\u00f3\u0142pracy z otoczeniem gospodarczym i spo\u0142ecznym","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawczyni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Martyna ObarskaKulturoznawczyni
Litorowicz, Aleksandra
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Litorowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Aleksandra Litorowiczkulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej
Zofia Rojek
historyczka sztuki, kuratorka – Muzeum Warszawy

Projekty
naukowe

Centrum realizuje projekty naukowe indywidualne oraz zespołowe.

Projekty indywidualne – prof. Ewa Majewska:

Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”

Grant OPUS 22, NCN (2021/43/B/HS2/00579). Kwota finansowania: 591 578 zł. Kierownik projektu: dr hab. Ewa Majewska, prof. USWPS

Zobacz stronę projektu

Projekty indywidualne – dr Katarzyna Bojarska:

Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość

Grant OPUS 21, NCN (2021/41/B/HS2/01437). Kwota finansowania: 114 471 zł. Kierownik projektu: dr Katarzyna Bojarska

Zobacz stronę projektu

Re-articulation of a Totalitarian Past and Polarization of Society: Local Forms of International Emancipatory Movements and Their Reception Online

Międzynarodowy projekt finansowany przez Czech Science Foundation, kierownik: dr Andrea Průchová Hrůzová, wykonawczyni: dr Katarzyna Bojarska

Zobacz stronę projektu

Fotografia – narodziny nowoczesności. Antologia tekstów źródłowych

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2, kierownik: dr Małgorzata Maria Grąbczewska, wykonawczyni: dr Katarzyna Bojarska

 

Projekty w przygotowaniu:

Channeling 21st century PROtest POLitics to strengthen democracy

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01 (Past, present and future of democracies)

Ordinary Crisis and In-Visible Violence: How Women’s Voices Shape the 'Memory of Crisis' in Post-Socialist Europe

HERA Chance Crisis – Perspectives from the Humanities