Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt00000089vl"

O studiach

Uniwersytet SWPS oferuje studia prawnicze LLM tzw. Legum Magister/Master of Laws w formie studiów podyplomowych. Podobnie jak studia MBA, LLM to studia przede wszystkim o charakterze zawodowym.

LLM jest ceniony na rynku prawniczym jako potwierdzenie ukończenia przez prawnika specjalistycznego programu prawniczego, co świadczy o posiadaniu przez taką osobę określonej specjalizacji często nakierowanej na obsługę prawną określonej branży np. budowlanej, life sciences, podatków.

Studia LLM wyróżnia wysoki poziom merytoryczny. Dotyczy on nie tylko jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wybitne specjalistki oraz specjalistów z danej dziedziny, ale również wymaganych kwalifikacji od osoby kandydującej. Ukończenie studiów LLM wymaga też ponadprzeciętnego zaangażowania osób uczestniczących w zajęciach w uzyskanie zaliczeń obejmujących nie tylko teorię, ale również praktyczne wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Studia oferują interdyscyplinarne, zorientowane na praktyczne myślenie podejście do prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Nasi słuchacze poznają elementy procesu obejmującego szereg działań: od podjęcia decyzji o realizacji określonej inwestycji i ustalenia źródeł jego finansowania, aż po wypełnienie obowiązków prawnych określonych przepisami prawa administracyjnego, do których zaliczyć należy kwestie związane z lokalizacją inwestycji, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz oddaniem inwestycji do użytkowania.

Jedną z największych wartości kierunku jest ich praktyczny wymiar – wykładowcami są osoby, które na co dzień orzekają w sądach administracyjnych. Słuchacze poznają obowiązujące regulacje prawne związane z procesem inwestycyjnym, a także analizują aktualne problemy dotyczące omawianego procesu. Jednocześnie kształcą praktyczne umiejętności wykorzystywania tej wiedzy we własnej działalności zawodowej.

Więcej informacji o studiach

Praktyka pokazuje, że wieloetapowy proces inwestycyjny często jest źródłem nie tyle wątpliwości prawnych, co żywych sporów dotyczących możliwości realizacji określonej inwestycji. Sam proces inwestycyjny, będący pojęciem prawniczym, nie stanowi jednak odrębnego przedmiotu dydaktycznego zarówno na studiach prawniczych, jak i na studiach technicznych. Powołane powyżej zagadnienia są omawiane w ramach szerszej problematyki administracyjnego prawa materialnego, a tylko niekiedy przedmiot „Proces inwestycyjny” jest oferowany studentom jako przedmiot fakultatywny.

Słuchacze mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu procesu inwestycyjnego podczas Forum Prawa Administracyjnego – konferencji organizowanej na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Osoby kandydujące, zwłaszcza te, które ukończyły studia prawnicze poza Rzeczpospolitą Polską powinny mieć świadomość, że nie ma uniwersalnej definicji terminu LLM, jak również ustandaryzowanej formuły prowadzenia tych studiów.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS są prowadzone w formie studiów podyplomowych, a ich ukończenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra prawa w danej dziedzinie. Ukończenie studiów LLM nie kwalifikuje automatycznie osób uczestniczących w studiach z zagranicy do przystąpienia do egzaminu zawodowego lub do aplikacji prawniczej w Rzeczypospolitej Polskiej w kraju goszczącym.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS mają na celu przekazanie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi prawnej określonej branży. Studia LLM mają więc pomóc prawnikom rozszerzyć obszar swojej praktyki, pomóc w przebranżowieniu, jak również pozyskaniu klientów reprezentując daną branżę.

 
 

Partner kierunku

Adresaci

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć potrzebną wiedzę prawniczą i umiejętnie korzystać z niej w praktyce, aby móc efektywniej, sprawniej i bardziej profesjonalnie wykonywać czynności w obszarze procesu inwestycyjnego.

Studia otwarte są dla osób z dyplomem jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. W przypadku osób kandydujących, które ukończą studia poza Rzeczpospolitą Polską konieczne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo oraz suplementu do dyplomu w języku polskim albo angielskim wydanych przez zagraniczną uczelnię.

Dlaczego warto?

 1. Staniesz się świadomym ekspertem w dziedzinie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego
 2. Nauczysz się odnajdywać, interpretować i stosować odpowiednie regulacje prawne
 3. Weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – praktyków zagadnień omawianych w trakcie studiów
 4. Staniesz się członkiem specjalistycznego środowiska i nawiążesz interesujące znajomości dzięki networkingowi
 5. Poznasz różne punkty widzenia (prawne i pozaprawne) na dane zagadnienia omawiane w trakcie studiów
 6. Jeśli jesteś radcą prawnym, otrzymasz 20 punktów szkoleniowych

Program studiów

Blok tematyczny

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

(45 godz.)

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i postępowania z udziałem społeczeństwa

Regulacje dotyczące ochrony środowiska w ramach realizacji inwestycji

Uzyskiwanie decyzji z zakresu prawa ochrony środowiska

Blok tematyczny

Planowanie przestrzenne

(68 godz.)

Wprowadzenie do planowania i zagospodarowania przestrzennego

Akty planistyczne w gminie

Zintegrowany plan inwestycyjny

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy

Specustawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Uchwały krajobrazowe

Ochrona dóbr kultury w procesie inwestycyjno-budowlanym

Blok tematyczny

Prawo budowlane

(45 godz.)

Zagadnienia ogólne prawa budowlanego

Decyzja o pozwoleniu na budowę i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Zakończenie procesu budowlanego

Postępowania legalizacyjne

Blok tematyczny

Cywilne aspekty procesu inwestycyjnego

(55 godz.)

Nieruchomość w prawie cywilnym

Umowa o roboty budowlane

Zamówienia publiczne

Warunki kontraktowe FIDIC

Audyt prawny nieruchomości

Prospekt informacyjny, umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska

Blok tematyczny

Inne

(5 godz.)

Networking

Podatkowe aspekty realizacji inwestycji

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 221 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 3-4 tygodnie w weekendy.

Zajęcia prowadzone są w trybie online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach (obecność jest weryfikowana na każdych zajęciach na podstawie listy obecności)
 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów (warunek złożenia projektu końcowego)
 • Przygotowanie projektu (wskazanie warunków realizacji określonej inwestycji, zgodnie z wytycznymi koordynatora studiów)
 • Obrona projektu przed komisją składającą się z wybranych wykładowców

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wykładowcami są osoby, które na co dzień orzekają w sądach administracyjnych w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego.

Kierownicy kierunku

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paweł Daniel
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
prawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego
mgr
Aleksander Hyżorek
mgr
prawnik, nauczyciel akademicki
 
Monika Adamczak
 
radca prawny
dr
Patrycja Antoniak-Tęskna
dr
prawniczka, mediatorka i certyfikowany coach
 
Aldona Górska
 
radca prawny
 
Maciej Górski
 
adwokat
 
Krzysztof Gruszecki
 
radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska
dr
Anna Kudra-Ostrowska
dr
specjalistka z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego
dr hab., prof. ZUT
Maciej J. Nowak
dr hab., prof. ZUT
radca prawny, ekspert z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego
dr
Aleksandra Rytelewska
dr
adwokat, nauczyciel akademicki
dr
Jan Szuma
dr
specjalista z zakresu prawa administracyjnego i problematyki procesu inwestycyjnego
 
Tomasz Wojech
 
adwokat, stały mediator sądowy, wykładowca akademicki, specjalista ESG

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Rekrutacja ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych i lst motywujący uzasadniający Twój wybór.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 130 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 400 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 1 racie 10 400 PLN 10 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj