Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autorski program nauczania
Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS od innych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątków lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności. Owszem, znają przepisy prawa, ale nie posiadają odpowiedniego warsztatu. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 1. Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

  Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

 2. Będziesz się uczyć na błędach, ale nie własnych

  Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczyć w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

 3. Będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi

  Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi wyjaśniać zawiłe sytuacje prawne, prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie poświęcano należytej uwagi na studiach prawniczych.

 4. Poznasz swoje mocne i słabsze strony

  Podczas studiów możesz skorzystać z opieki tutora, który pomoże ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie twoje mocne i słabe strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia, był(a) kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

 5. Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracować

  Zajęcia z praktykami pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca prawny czy prawnik korporacyjny (in-house lawyer) będziesz funkcjonować. Podejście biznesowe do prawa, umiejętności miękkie, zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, strategia zarządzania zespołem – to wyzwania dla prawnika, z którymi ty będziesz sobie radził(a).

 6. Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

  Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

Unikalny program fakultetów
Przedmioty, jakie możesz wybrać w trakcie studiów

Stawiamy na praktykę – nasze przedmioty odpowiadają aktualnym problemom w prawie, z którymi mierzą się adwokaci czy radcowie prawni. Poniższe przykładowe przedmioty zmieniają się – w zależności od aktualnych trendów i sytuacji na rynku oraz zainteresowań studentów.

 • Prawo reklamy
 • Prawo eCommerce
 • Prawo internetu
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo medyczne
 • Prawo bankowe
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo karne wykonawcze
 • Europejska procedura cywilna
 • Psychologia sądowa
 • Etyka zwodów prawniczych

Pobierz program studiów

 

 

Kompetencje prawnika
Czyli czego cię nauczymy?

W Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał(a) się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.


Lawyering Skills – kursy rozwijające umiejętności prawnicze

 • Legal reading and analysis
  Czytanie i analiza prawnicza


 • Legal writing
  Pisanie prawnicze

 • Planowanie, strategia,
  research


 • Sztuka
  prawnicza


Prawnik to nie dziennik ustaw, czyli czego cię nauczymy?

 • Gruntowna
  wiedza prawnicza

 • Myślenie
  strategiczne

 • Analiza
  prawnicza

 • Wiedza o człowieku,
  interakcje

 • Kontakt
  z klientem

 • Budowanie
  wizerunku

 • Wystąpienia
  publiczne

 • Zarządzanie,
  biznes

 • Negocjacje,
  mediacje

Certyfikat Lex Silver Plus
dodatkowy atut, który możesz zdobyć podczas studiów

Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz ich interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Prawidłowe korzystanie z tego systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi. Studenci realizują kurs bezpłatnie w ramach zajęć. Wartość rynkowa kursu wynosi ponad 900 zł.

certyfikat wolterskluver

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia, nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.

certyfikat wolterskluver

Adwokat, prokurator, sędzia

To trzy twarze Temidy – najbardziej popularne zawody prawnicze. Głównym obowiązkiem adwokata jest udzielanie pomocy prawnej klientom i występowanie przed sądem w ich imieniu. Po drugiej stronie sali sądowej staje prokurator, czyli oskarżyciel. Sprawuje on nadzór nad śledztwem prowadzonym przez służby mundurowe oraz postępowaniem karnym. Sędzia natomiast orzeka w sprawach, które należą do właściwości sądów i trybunałów. Jest bezstronnym i niezawisłym funkcjonariuszem publicznym.

certyfikat wolterskluver

Radca prawny, notariusz

Radca prawny i adwokat to niemalże równoważne tytuły zawodowe. Natomiast do obowiązków notariusza należy sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów, poświadczeń i aktów notarialnych, a także spisywanie protokołów. Zyskują one wówczas charakter dokumentu urzędowego.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w biznesie i organizacjach

Prawnik biznesowy pomaga właścicielom firm i organizacji rozwiązywać problemy, doradza w kwestiach zgodności, opracowuje systemy monitorowania i minimalizowania ryzyka, sporządza i modyfikuje dokumenty, informuje klientów o obowiązujących przepisach, reprezentuje ich przed sądem.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie innowacji i nowych technologii

Ten zawód polega na prowadzeniu działalności doradczej dla przedsiębiorców z sektora IT i nowych technologii. Prawnik specjalizujący się w innowacjach zajmuje się m.in. kwestiami własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa, prowadzi audyty oprogramowania, wspiera klientów w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie kultury, designu, sztuki i muzyki

Prawo w kulturze i sztuce reguluje ochronę dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego oraz twórczości jako dobra osobistego. Zajmuje się kwestiami wykorzystywania utworów w przestrzeni publicznej, opodatkowania twórców, różnymi aspektami digitalizacji.

Aplikacje prawnicze
Kurs przygotowujący do egzaminu

Zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko posiadania gruntownej wiedzy, lecz także praktycznego przygotowania do wybranego przez Ciebie testu kwalifikacyjnego na aplikację. W celu przygotowania cię do tego wyzwania uruchamiany jest fakultatywny przedmiot przygotowania do aplikacji prawniczych. Realizować kurs mogą studenci, którzy już w trakcie studiów (na 5. roku) wiedzą, że zamierzają podejść do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub radcowską. W ramach kursu studenci przerabiają materiały umożliwiające im zdanie testów aplikacyjnych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w taki sam sposób, w jaki odbywa się rzeczywisty test na aplikacje.

Patroni kierunku
Z kim współpracujemy

Założenia programowe są regularnie konsultowane z przedstawicielami rynku zatrudniającego prawników różnych specjalności.

 

SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp.k.

 

Jedna z największych kancelarii prawnych w Polsce, składająca się z 80 doświadczonych prawników, którzy umiejętnie łączą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem biznesowym. Razem z SMM Legal organizujemy wykłady, warsztaty oraz spotkania z praktykami. Eksperci z SMM Legal prowadzą na Uniwersytecie SWPS m.in. zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego. Dzięki współpracy z kancelarią nasi studenci mogą wziąć udział w programie edukacyjnym „Prawo, biznes i Ty”, skorzystać z wyjątkowych zajęć o praktycznym i warsztatowym charakterze oraz odbyć płatne praktyki w SMM Legal.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

OIRP w Poznaniu jest samorządem zawodowym, który zrzesza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Wspólnie organizujemy przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe oraz edukacyjne. Wybitni praktycy prawa – radcowie prawni prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów – dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

 • logo SMM Legal
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Zespół
Z kim będziesz
współpracował

dr
Tomasz Lewandowski
zobacz biogram
 
Antoszek, Tomasz Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Tomasz P. Antoszek
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, psycholog, mediator
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Tomasz P. Antoszekprawnik, psycholog, mediator
Bagieńska-Masiota, Aleksandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Aleksandra Bagieńska-Masiota
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"koordynator ds. procedury antyplagiatowej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
prawo-prasowe
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Aleksandra Bagieńska-Masiotaprawnik, politolog, specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także prawa politycznego
Daniel, Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paweł Daniel
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
profesor uczelni
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Danielprawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego
Herbowski, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Herbowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
profesor
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Herbowskiprawnik, zajmuje się kryminalistyką, postępowaniem karnym oraz wykorzystaniem wyników badań poligraficznych i czynności operacyjno-rozpoznawczych
Hyżorek, Aleksander
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawnik
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Aleksander Hyżorek
Tytuł
mgr
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. organizacyjnych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"opiekun student\u00f3w I roku","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Aleksander Hyżorekprawnik, nauczyciel akademicki
Jóźwiak, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Jóźwiak
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Piotr Jóźwiakprawnik, zajmuje się prawem sportowym i prawem karnym
Koch, Andrzej
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Prawnik
Biogram
Nie
Tytuł
prof. zw. dr hab.
Imię i nazwisko
Andrzej Koch
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. zw. dr hab. Andrzej Koch wybitny specjalista z zakresu prawa handlowego
Kursa, Sławomir
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sławomir Kursa
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
Łącki, Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Łącki
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Paweł Łąckiprawnik, adwokat
Piechowiak, Marek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Marek Piechowiak
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, filozof
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja na uczelni
profesor
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Marek Piechowiakprawnik i filozof, specjalizuje się w filozofii prawa i ochronie praw człowieka
Puchalski, Adam
Etatowy
Nie
Specjalizacja
prawnik
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Adam Puchalski
mgr Adam Puchalskiprawnik
Rycerski, Adrian
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Adrian Rycerski
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
prawnik
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Adrian Rycerskiprawnik, specjalista w zakresie prawa rynku finansowego UE
Zajęcki, Maurycy
Specjalizacja
Prawnik, specjalizuje się w teorii, filozofii i historii prawa
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Maurycy Zajęcki
Miasto
poznan
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Maurycy Zajęckiprawnik, specjalizuje się w teorii, filozofii i historii prawa
Zbierska, Anna
Etatowy
Nie
Specjalizacja
prawnik
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anna Zbierska
mgr Anna Zbierskaadwokat, audytor śledczy, ekspertka z zakresu prawa i postępowania karnego
Zedler, Feliks
Specjalizacja
jeden z najwybitniejszych znawców postępowania cywilnego
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
prof. zw. dr hab.
Imię i nazwisko
Feliks Zedler
prof. zw. dr hab. Feliks Zedlerjeden z najwybitniejszych znawców postępowania cywilnego

Materiały
audio-wideo

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest ogólnopolskim projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na najwyższym, merytorycznym poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób, docierając do odbiorców kanałami online. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.prawo.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Prawa w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS

Prawo

dr Ewa Dawidziuk, prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska

Webinar rekrutacyjny

Rekrutacja bez tajemnic

 

Katarzyna Ksenicz, Wiktoria Zażnicka

 

Webinar z cyklu #Zawodowcy

Jak zostać sędzią?

 

Jarosław Gwizdak, Anna Cymerys

 

Webinar z cyklu #Zawodowcy

Jak zostać adwokatem?

 

Inga Skowrońska, Anna Romańczuk

 

Strefa Prawa

Trudności w komunikacji prawniczej

Jarosław Gwizdak, Aleksander Hyżorek

Strefa Prawa

Dziecko jako świadek w postępowaniach karnych

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Czy prezenty wystarczą jako alimenty?

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Jak rozmawiać z dziećmi o prawie?

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów

dr Tomasz Antoszek, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

Strefa Prawa

Koronawirus a prawa pracownicze

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska i dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Koronawirus: prawa obywatelskie w czasie epidemii

webinar z RPO, prof. Adamem Bodnarem

Strefa Prawa

Sesja online - problem ściągania i odpowiedzialność studentów

dr Piotr Jóźwiak, Adam Mallicki i dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość sali sądowej - cz. 2

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak, Marta Kozuchowska-Warywoda

Projekt Można!

Prawo, studia, nauka

dr Piotr Piesiewicz i Andrzej Tucholski

Uniwersytet SWPS

Koncepcja Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

prof. Teresa Gardocka

Strefa Prawa

Państwo prawa i prawa człowieka w czasach koronawirusa

prof. Adam Bodnar i prof. Ewa Łętowska

Strefa Prawa

Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce

prof. Adam Bodnar, dr hab. Anna Śledzińska-Simon i adw. Paweł Knut

Strefa Prawa

Wolność i prawa obywatela a druga fala koronawirusa

prof. Teresa Gardocka i prof. Dariusz Jagiełło

Strefa Prawa

Mowa nienawiści w Polsce

prof. Adam Bodnar, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Marcin Sośniak

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość - cz. 1

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość sali sądowej - cz. 2

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak, Marta Kozuchowska-Warywoda

Projekt Można!

Prawo, studia, nauka

dr Piotr Piesiewicz i Andrzej Tucholski

Uniwersytet SWPS

Koncepcja Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

prof. Teresa Gardocka

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 4. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 5. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Warunki
przyjęcia

 • dwa najwyższe wyniki z matury z dowolnych przedmiotów pisemnych łącznie min. 100 pkt
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 • wyższy semestr: kandydaci zainteresowani aplikowaniem powinni zaznaczyć w formularzu checkbox "Chcę aplikować na wyższy semestr studiów" i załączyć skany Karty przebiegu studiów lub dyplomy i suplementy potwierdzające wyższe wykształcenie.
 

Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji

Zawarcie umowy

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Przetwarzanie danych osobowych

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 395 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 865 PLN
Zapłać całość 13 200 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30