Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Psychologia edukacyjna to pomost między specjalistami z różnych dyscyplin a środowiskiem edukacyjnym. Psycholog edukacyjny to ekspert, który wie, jak stworzyć optymalne środowisko edukacyjne, uwzględniając potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Zajmuje się analizą i diagnozą różnych zjawisk w obszarze edukacji.
 • Rozumie i wspiera rozwój potencjału twórczego.
 • Identyfikuje czynniki wzmacniające oraz ryzyka na drodze indywidualnego rozwoju człowieka.
 • Projektuje, a następnie wdraża i dokonuje ewaluacji oddziaływań związanych m.in. ze wstępną diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego.

Na naszych studiach poznasz najnowsze wyniki badań edukacyjnych, oparte na dowodach programy wspierania rozwoju indywidualnego, pracy w zróżnicowanym środowisku, wspierania procesów edukacyjnych oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: hejt, cyberbulling, wykluczenie, uzależnienia. Pogłębisz kompetencje w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nauczysz się współpracować ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w edukację: uczniem, rodzicami, nauczycielami i decydentami w poszanowaniu ich godności i indywidualności. Opanujesz pracę z grupą i podstawy modyfikacji zachowania.

Adresaci specjalności

Ta specjalność jest dla ciebie, jesli chcesz w praktyczny sposób korzystać z szerokiej wiedzy psychologicznej i interesujesz się podnoszeniem efektywności uczenia, treningami poznawczymi, coachingiem edukacyjnym, interwencją kryzysową w edukacji, superwizją i zdrowiem psychicznym. Możesz też prowadzić warsztaty rozwojowe, promując wiedzę psychologiczną w różnych grupach wiekowych.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia edukacyjna to jedna z kilku specjalności oferowanych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia. Nie musisz decydować się już dziś. Aplikujesz na kierunek psychologia, a specjalność wybierasz pod koniec 5. semestru i realizujesz na 4. i 5. roku studiów.

Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 5 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź pozostałe specjalności

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

planowanie pracy

Praktyczne umiejętności

Program obejmuje podstawowe umiejętności psychologa w edukacji: diagnozę psychologiczną procesów związanych z edukacją, diagnozę przesiewową trudności (szkolnych/przedszkolnych), diagnozę funkcjonalną, interwencję związaną z rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym, konsultacje i metody coachingu dla dzieci, rodziców i nauczycieli, rozwój kompetencji związanych z pracą z uczniem przejawiającym zachowania trudne, używanie strategii zarządzania zachowaniem w grupie, model pozytywnego wspierania zachowań (PBS).

nowatorskie metody kształcenia

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego uczenia teoretycznego na rzecz zagadnień praktycznych i uczenia w oparciu o doświadczenie. Wspólnie szukamy rozwiązań dla rzeczywistych problemów, przed jakimi staje psycholog edukacji: analizujemy przypadki, weryfikujemy dostępne strategie interwencji, szukamy ewidencji skuteczności. Gwarantujemy praktyki w atrakcyjnych miejscach (IPIN, NGO-sy, szkoły i przedszkola, poradnie, stowarzyszenia, organizacje zajmujące się wdrażaniem programów edukacyjnych). Przewidujemy superwizje dla absolwentów, a w trakcie trwania specjalności – wsparcie mentorskie i tutorskie.

jedne z najlepszych studiow w Polsce

Jedyne takie studia w Polsce

Program specjalności został opracowany zgodnie ze standardami National Association of School Psychologists (głównej organizacji zawodowej psychologów szkolnych w USA), Division of Educational & Child Psychology Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z naciskiem na praktykę opartą na dowodach i ewaluację oddziaływań.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci psychologii edukacyjnej posiadają unikalne kwalifikacje do pracy w obszarach edukacji publicznej i prywatnej. Rozumieją sposób działania systemu edukacji w Polsce. Psycholog edukacji posiada wszystkie niezbędne kompetencje doradcy, zajmuje się też interwencją psychologiczną, mentoringiem, superwizją – choć nie tak głęboką jak psychoterapeuta. Ważną kompetencją jest umiejętność porozumienia i współpracy z innymi specjalistami (m.in. prawnikami, lekarzami, pedagogami) dzięki rozumieniu kontekstu klinicznego i wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i psychopatologii. W polskim systemie edukacji pomoc psychologiczna jest gwarantowana prawnie wszystkim uczniom i – jak wskazują raporty Najwyższej Izby Kontroli – zarówno szkoły, jak i poradnie, potrzebują wysoko wykwalifikowanych psychologów edukacji.

Specjalność jest zgodna z oczekiwaniami Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych.

Przejdź do Biura Karier

 
 • Kaczan, Radosław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Radosław Kaczan
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-rozwojowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Radosław Kaczan
 • Kochańska, Magdalena
  Specjalizacja
  psycholog, pedagog i językoznawca
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Magdalena Kochańska
  dr Magdalena Kochańska
 • Kuźmicz, Tomasz
  Specjalizacja
  psycholog, zajmuje psychologią edukacji
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Tomasz Kuźmicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji ","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Tomasz Kuźmicz
 • Marszałek, Bartłomiej
  Specjalizacja
   psycholog
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Bartłomiej Marszałek
  mgr Bartłomiej Marszałek
 • Pudło, Monika
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Monika Pudło
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Monika Pudło
 • Suchowierska-Stephany, Monika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Monika Suchowierska-Stephany
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog kliniczny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Monika Suchowierska-Stephany
 • Szen-Ziemiańska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Szen-Ziemiańska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psychopedagog kreatywności, specjalizuje się w psychologii twórczości, nauki i edukacji
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na uczelni
  ekspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole DoktorskiejEkspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Szen-Ziemiańska
 • Śniegulska, Magdalena
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Magdalena Śniegulska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-dziecieca
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Magdalena Śniegulska

Pozostałe specjalności
do wyboru na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia

 1. Praktyczna psychologia społeczna

  Studenci uczą się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę z psychologii społecznej w obszarze rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej; konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia biznesu

  Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.
  Czytaj więcej 

 3. Psychologia międzykulturowa

  Psychologia międzykulturowa bada zależności między kulturą a psychiką człowieka. Pomaga zrozumieć różnorodność kulturową oraz jej wpływ na nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, oraz sposób, w jaki interpretujemy otaczający nas świat.
  Czytaj więcej 

 4. Neurokognitywistyka

  Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.
  Czytaj więcej 

 5. Psychologia kliniczna i zdrowia

  Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.
  Czytaj więcej 

 6. Stosowana i kliniczna analiza zachowania

  Specjalność wyjaśnia, w jaki sposób możemy modyfikować zachowania ludzi, aby poprawić jakość ich życia. Studenci zgłębiają kwestie oddziaływania środowiska na zachowanie jednostki, dowiadują się, na czym polega terapia behawioralna i poznają metody diagnozy podstawowych zaburzeń zachowania.
  Czytaj więcej 

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Aplikujesz na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Nad wyborem specjalności możesz się jeszcze zastanowić – decyzję podejmujesz w toku studiów.

Psychologia – jednolite studia magisterskie

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronie kierunku.

Przejdź na stronę psychologii

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie