Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Magdalena Śniegulska

dr

Magdalena Śniegulska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członkini-założycielka i wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”.

Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Od lat współpracuje z organizacjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży, takim jak: Fundacja Dobrej Edukacji (prowadzenie zajęć dla Szkoły Edukacji w latach 2017-2023), Nowa Era (m.in. w ramach cyklu: „Edukacja na czasie”), Ośrodek Rozwoju Edukacji (materiały i webinary dla nauczycieli), Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (materiały i webinary dla nauczycieli), Centrum Edukacji Obywatelskiej (projekt Dobre Łącza), google.org, Fundacja Szkoła z klasą (Szkoła Dobrostanu), NASK (program szkoleniowy Przystań w sieci), UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci), Kino w trampkach (opracowanie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli), Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (współpraca przy prowadzeniu badań normalizacyjnych i walidacyjnych potrzebnych do opracowania polskiej wersji zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu). Współpracuje także z mediami – m.in. z „Gazetą Wyborczą” (m.in. współpraca przy tworzeniu poradnika z dodatkiem „Wojna”) oraz z „Newseekiem”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Jest koordynatorką specjalności Psychologia Edukacyjna.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia dziecięca

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci

.
 

Materiały Audio

Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci