Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Joanna Szen-Ziemiańska

dr

Joanna Szen-Ziemiańska

Ekspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Profil naukowy

Doktor psychologii i psychopedagog kreatywności. W pracy naukowej zajmuje się psychologią twórczości oraz psychologią nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju potencjału twórczego i osiągnięć. W swojej pracy poszukuje również skutecznych i zindywidualizowanych metod wspierania rozwoju kompetencji akademickich.

Od wielu lat realizuje badania wśród młodych naukowców i doktorantów, aby móc lepiej zrozumieć psychospołeczne wyzwania stojące przed osobami starającymi się o stopień naukowy. Prowadzi innowacyjny program mentoringowy dla doktorantów we współpracy z Brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój zarówno badaczy, jak i osoby będące w roli researcher developers. W ramach programu mentoringowego przygotowuje doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działań, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Z jej autorskiego programu mentoringowego corocznie korzysta od 40 do 60 osób.

Autorka lub współautorka publikacji naukowych, m.in.: Szen-Ziemiańska J., Lebuda I., Karwowski M. (2017), „Mix and Match – The Opportunities, Conditions, and Limitations of Cross-Domain Creativity”, [in:] J.C. Kaufman, J. Baer, V.P. Glăveanu (Eds.), „Cambridge handbook of creativity across different domains” (pp. 18–40), New York: Cambridge University Press; Szen-Ziemiańska J. (2020), „Facilitating a mentoring programme for doctoral students: Insights from evidence-based practice”, „International Journal of Doctoral Studies”, 15, 415–431.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności akademickich, krytycznego czytania, kreatywności w nauce, a także warsztaty kolektywnego pisania dla doktorantów, konsultacje indywidualne oraz grupy peer-mentoringowe.Powiązane materiały na stronie uczelni