Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/u_progu_akademii.jpg

Przemiana ze studenta w naukowca nie jest łatwym procesem, a osoby rozpoczynające karierę akademicką muszą być gotowe na rozmaite wyzwania. Rolę przewodnika po meandrach świata nauki może pełnić publikacja wykładowczyń Uniwersytetu SWPS, dr Joanny Szen-Ziemiańskiej i Weroniki Trzmielewskiej.

Poradnik dla początkujących badaczy

Choć autorkom bliskie są potrzeby studentów i doktorantów przede wszystkim psychologii i socjologii, to w monografii „U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)” znajdą coś dla siebie wszyscy przyszli badacze. Publikacja może też zaciekawić tych, którzy interesują się psychologią nauki i psychospołecznymi aspektami pracy akademickiej. Dr Joanna Szen-ZiemiańskaWydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPSWeronika Trzmielewska, doktorantka Uniwersytetu SWPS, przybliżają czytelnikom dorobek socjologii, psychologii i nauk o edukacji wyższej, a także przedstawiają wyniki swoich badań realizowanych wśród doktorantów i młodych naukowców. Szczegółowo opisują też rozmaite aspekty działalności naukowej i przytaczają refleksje wielu uznanych badaczy oraz nauczycieli akademickich na temat obserwowanych w środowisku zjawisk.

Pisanie o nauce dla (przyszłych) naukowców nie powinno być gołosłowne – i w tej książce nie jest. Autorki budują swoje wywody na badaniach własnych i innych naukowców, uzupełniają je cennymi, niekiedy anegdotycznymi wypowiedziami autorytetów naukowych, a całość organizują wokół kwestii, które są logicznie powiązane, wynikają z siebie i ułatwiają lekturę. Gdybym był młodym naukowcem, ucieszyłbym się z takiej lektury. Już – awansem – poleciłem ją moim doktorantom.

dr hab. Maciej Karwowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
z recenzji książki „U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)”

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorkach

dr
Joanna Szen-Ziemiańska

Doktor psychologii i psychopedagog kreatywności. W pracy naukowej zajmuje się psychologią twórczości oraz psychologią nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju potencjału twórczego i osiągnięć. W swojej pracy poszukuje również skutecznych i zindywidualizowanych metod wspierania rozwoju kompetencji akademickich. Prowadzi innowacyjny program mentoringowy dla doktorantów we współpracy z brytyjską organizacją Vitae, przygotowuje też doktorantów do nowej roli i zadań akademickich. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności akademickich, krytycznego czytania, kreatywności w nauce, a także warsztaty kolektywnego pisania dla doktorantów, konsultacje indywidualne oraz grupy peer mentoringowe.

 
Weronika Trzmielewska

Psycholog, doktorantka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współpracownik dydaktyczny wydziałów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i w Warszawie. Stypendystka programu „Wspieramy uzdolnionych” Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz programu wyjazdowego Uniwersytetu SWPS finansującego naukową współpracę międzynarodową. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, kulturowych i społecznych ram zachowań i psychologii naśladownictwa. W pracy naukowej koncentruje się na psychologii społecznej, w szczególności powiązaniu naśladownictwa z poznaniem społecznym.

Zobacz inne aktualności