Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000008grh"

O studiach

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów posiadających umiejętność kształtowania rezylientnych i dospołecznych przestrzeni publicznych. Dzięki swojej działalności zawodowej przyczynią się oni do zwiększenia komfortu użytkowników, co przełoży się na wysoką jakość przestrzeni publicznej. W obliczu globalnej zmiany klimatu projektanci powinni posiadać zarówno zróżnicowane kompetencje, jak i umiejętność współdziałania międzybranżowego, dlatego studia mają charakter interdyscyplinarny.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii środowiskowej, socjologii z podkreśleniem partycypacji społecznej oraz ekologii w zakresie wspierania bioróżnorodności poprzez świadome kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

 

Partnerzy kierunku

Studia School of Form

Adresaci

Zapraszamy osoby, które chcą uzyskać wiedzę na temat współczesnych trendów projektowych w ujęciu psychologicznym, społecznym oraz ekologicznym.

Głównymi odbiorcami studiów są:

 • urbaniści, architekci,
 • architekci krajobrazu,
 • inni projektanci,
 • gospodarze przestrzeni wspólnych,
 • urzędnicy, których praca związana jest z zarządzaniem lub kształtowaniem przestrzeni miasta,
 • aktywiści zainteresowani zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną.

Dlaczego warto?

 1. Poznasz tajniki psychologii środowiskowej oraz blaski i cienie projektowania partycypacyjnego. Nauczysz się kształtować przestrzenie dospołeczne.
 2. Dowiesz się jak zagospodarowywać tereny aby były odporne na zmiany klimatu, zgodne z założeniami projektowania ekosystemowego, wspierały bioróżnorodność, korzystające z potencjału wody deszczowej, zdrowej gleby i roślin.
 3. Poszerzysz swoje kompetencje zawodowe łącząc zagadnienia psychologii środowiskowej, partycypacji społecznej, rozwiązań proekologicznych z akcentem na kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.
 4. Pogłębisz wiedzę uzyskaną w ramach wyższych studiów dotyczących projektowania przestrzeni.
 5. Studia School of Form

Program studiów

Blok tematyczny

PSYCHOLOGICZNY

Psychologia Środowiskowa – wprowadzenie

Psychologia Środowiskowa jako wstęp do projektowania

Blok tematyczny

PARTYCYPACYJNY

Zachowania w miejscach publicznych

ABC socjologii stosowanej

Czym są konsultacje społeczne i po co je realizować?

Partycypacja społeczna – narzędzia i metody konsultacji społecznych

Projektowanie partycypacyjne

Przykłady różnych procesów konsultacji społecznych

Prototypowanie przestrzeni publicznej

Jak włączać do procesów partycypacyjnych młodzież?

Projektowanie inkluzywne w przestrzeni publicznej

Kompleksowe działania na przykładzie Osiedla Jazdów

Geoankiety i prototypowanie jako metoda do rozpoznania potrzeb i preferencji użytkowników przestrzeni publicznej

Blok tematyczny

EKOLOGICZNY

Analizy przyrodnicze

Ocena stanu zdrowotnego drzew z elementami waloryzacji przyrodniczej

Zamierzona dzikość – fitosocjologia w projektowaniu rezylientnym

Dobory gatunków roślin w zgodzie z siedliskiem

Techniczne aspekty rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury stosowanych dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

Systemowe projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury miast

Projektowanie wspierające bioróżnorodność / NBS

Blok tematyczny

PROJEKTOWY

Inwentaryzacja oraz analizy przedprojektowe przestrzeni publicznej

Inspiracje projektowe – dobre praktyki i porażki/trudności

Projektowanie przestrzeni rezylientnej, adaptacja do zmian klimatu

Projektowanie oświetlenia przestrzeni publicznych

Inspiracje projektowe – nieużytki, nieformalne tereny zieleni, czwarta natura

Zagospodarowania przestrzeni publicznej – projekt i proces

Prototypowanie rozwiązań projektowych

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 222 godziny dydaktycznych zajęć. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów i najczęściej trwają od soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz na 3 tygodnie.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny, liczonej jako średnia ocen, uzyskanych w toku studiów (indywidualnie)
 • Publiczna prezentacja plansz projektowych projektu dyplomowego, obejmujących inwentaryzacje, interdyscyplinarne analizy przedprojektowe, propozycje form partycypacji społecznej, wytyczne oraz koncepcja projektowa ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych (zespołowo)
 • Zdanie egzaminu końcowego obejmującego odpowiedź na 3 pytania z zakresu poruszanego podczas wszystkich czterech modułów studiów podyplomowych (indywidualnie)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowa złożona jest z praktyków i teoretyków z dużym doświadczeniem w pracy przy interdyscyplinarnych procesach i projektach dotyczących przestrzeni publicznej.

Kierowniczka merytoryczna studiów

dr inż.
Maja Skibińska
dr inż.
architektka krajobrazu, badaczka i edukatorka
 
Michał Bargielski
 
socjolog
dr hab., prof. AGH
Tomasz Bergier
dr hab., prof. AGH
wieloletni współpracownik Fundacji Sendzimira, specjalista BZ
 
Natalia Budnik
 
architektka krajobrazu
 
Katarzyna Dankiewicz
 
architekt krajobrazu, Certyfikowany Inspektor Drzew
dr
Tomasz Duda
dr
psycholog środowiskowy
dr hab. inż.
Beata Gawryszewska
dr hab. inż.
architekt krajobrazu
 
Grzegorz Gądek
 
Fundacja Skwer Sportów Miejskich
 
Andrzej Górz
 
edukator, wizjoner, facylitator i społecznik
 
Malwina Gruszecka
 
architektka i edukatorka
 
Ludwika Ignatowicz
 
socjolożka, badaczka przestrzeni publicznej
 
Andrzej Jaworski
 
architekt, specjalista projektowania partycypacyjnego
 
Iga Kalbarczyk
 
socjolożka, Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej
 
Judyta Łuczyńska
 
edukatorka, aktywistka, Fundacja Sendzimira
 
Joanna Paniec
 
architekt krajobrazu, animatorka kultury, designer
dr inż.
Michał Pawlaczyk
dr inż.
inżynier elektryk
 
Łukasz Poławski
 
ekolog, edukator
dr hab., prof. SGGW
Piotr Sikorski
dr hab., prof. SGGW
fitosocjolog
dr hab.
Iwona Wagner
dr hab.
pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN
 
Katarzyna Wala
 
Qualitative Design Researcher / hub:raum Inkubator Technologiczny Deutsche Telekom
dr inż. arch.
Sylwia Widzisz-Pronobis
dr inż. arch.
architektka, pracownia projektowa PROOPER
 
Mariusz Wieczorek
 
badacz, tutor, socjolog
 
Aleksandra Wiktorko-Rakoczy
 
architekt krajobrazu
dr inż.
Anna Wilczyńska
dr inż.
architekt krajobrazu, badaczka, graficzka, aktywistka miejska
dr inż. arch.
Monika Wróbel
dr inż. arch.
architektka, urbanistka i badaczka miejska
dr inż
Kinga Zinowiec-Cieplik
dr inż
architekt krajobrazu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 980 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 650 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 1 racie 8 900 PLN 8 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025