Bachowski, Jarosław
Jarosław Bachowski
 
doradzał największym polskim przedsiębiorstwom w sprawach strategii, organizacji i sprawności operacyjnej
Frontczak, Tomasz
Tomasz Frontczak
 
coach i mentor CC Innovation
Kowalczyk, Jan
Jan Kowalczyk
 
menedżer
Maj, Konrad
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Konrad Maj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Konrad Majpsycholog społeczny, trener biznesu
Mazurowski, Piotr
Piotr Mazurowski
 
dr Konrad Majcertyfikowany Toastmaster
Schab, Artur
Artur Schab
 
dr Konrad Majzajmuje się doradztwem i szkoleniami w obszarze sprzedaży i marketingu na Rynku Farmaceutycznym
Siekierzyński, Witold
Witold Siekierzyński
 
dr Konrad Majpsycholog ekonomiczny, manager i ekspert
Siodmok, Henryk
Henryk Siodmok
dr
dr Konrad Majkonsultant i analityk operacyjny
Sobiczewska, Paulina
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paulina Sobiczewska
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
psychologia
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Paulina SobiczewskaKierownik studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji. Wykładowca na Wydziale Psychologii w Warszawie
Wąsowicz, Grażyna
Grażyna Wąsowicz
dr hab.
dr Paulina Sobiczewskapsycholog ekonomiczny
Zawiłowski, Grzegorz
Grzegorz Zawiłowski
 
dr Paulina Sobiczewskamagister psychologii, certyfikowany coach, trener i konsultant biznesowy