Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zakład Studiów Azjatyckich

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Zakład Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS (dawniej Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej) prowadzi program trzyletnich studiów licencjackich Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia. Pracownicy i współpracownicy zakładu poza nauczaniem zajmują się również szeroką działalnością popularyzatorską i naukową dotyczącą kultur, społeczeństw, środowiska biznesowego i historii Chin, Korei, Japonii i innych krajów regionu Azji.

Zakład Studiów Azjatyckch Uniwersytet SWPS

Kim jesteśmy

Nasza kadra składa się zarówno z akademików, jak i praktyków: dyplomatów, pracowników instytucji państwowych, przedstawicieli świata biznesu. Prowadzone przez nas badania obejmują zagadnienia historyczne (historia myśli chińskiej, literatura, religia), jak i współczesne (przemiany w regionie Azji, polityka, społeczeństwo). Interesuje nas przede wszystkim świat chiński (Chiny kontynentalne, Hongkong, Tajwan), Półwysep Koreański i Japonia. Nasza działalność obejmuje również Indie, Azję Południowo-Wschodnią (m.in. Singapur, Wietnam) i Mongolię.

Zainteresowania naukowe

W centrum naszych zainteresowań jest Azja Wschodnia. Nie używamy terminu „Daleki Wschód”, uznając go za europocentryczny. Dla Azjatów region ten nie jest nigdzie „daleko”, a w samym centrum świata, nie przypadkiem nazwa Chin w oryginale to Zhongguo, czyli Państwo Środka.

Staramy się przybliżać wiedzę o Azji Wschodniej, ale i azjatyckie perspektywy kulturowe, społeczne i polityczne. Dążymy do zrozumienia Azji w całej jej złożoności, bez kalek kulturowych i uprzedzeń, zachowując naukowy obiektywizm.

Popularyzacja nauki

Dzielimy się naszą życiową pasją i wiedzą o tym regionie niezwykłego bogactwa kultur, religii, obyczajów i języków. Dziś Azja Wschodnia to nie tylko wiele tysięcy lat nieprzerwanej historii cywilizacji, ale również obszar o rosnącej roli międzynarodowej: politycznej, gospodarczej, technologicznej. Trudno zrozumieć współczesny świat bez poznania Chin, Korei i Japonii. I temu właśnie poświęcamy nasze akademickie i zawodowe kariery.

Organizujemy konferencje i seminaria naukowe poświęcone tematyce azjatyckiej oraz spotkania badaczy poświęcone aktualnym problemom regionu i jego współpracy z Polską. Aktywnie dzielimy się wiedzą poprzez wykłady i prelekcje publiczne, wykłady online, webinary i teksty popularnonaukowe, które publikujemy na stronach Uniwersytetu SWPS, w mediach tradycyjnych i online. Wydajemy monografie naukowe dotyczące Azji oraz opracowania wieloautorskie. Prowadzimy ogólnopolskie czasopismo „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”, w którym już od ponad 20 lat popularyzujemy wiedzę o regionie.

Nasze aktywności

Zakład Studiów Azjatyckich prowadzi trzyletnie studia licencjackie o profilu praktycznym, w dyscyplinie kulturoznawstwa. Program uruchomiony został w 2012 roku.

Przejdź na stronę kierunku

Współpraca strategiczna

Od 2020 roku partnerem kierunku Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia jest Polsko Chińska Rada Biznesu – organizacja pozarządowa skupiająca ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. PChRB oferuje usługi wspierające ekspansję polskich przedsiębiorstw na rynku chińskim. Jest członkiem EU-China Business Association w Brukseli.

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich

Studenci studiów azjatyckich w ciągu roku akademickiego organizują liczne spotkania azjatyckie i inne aktywności służące rozwijaniu wiedzy o Azji i wspólnemu spędzaniu czasu. W wydarzeniach Koła Naukowego Studiów Azjatyckich uczestniczą przedstawiciele całej społeczności Uniwersytetu SWPS, w tym nasi studenci z Azji. To dodatkowa szansa poznania kultur azjatyckich z pierwszej ręki i nawiązania nowych znajomości.

Punkt Instytutu Konfucjusza

W Zakładzie Studiów Azjatyckich od września 2018 roku działa Punkt Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy Instytut co roku zapewnia nam jednego lektora z Chin oraz wspiera organizację wydarzeń kulturalnych w Uniwersytecie SWPS poświęconych Chinom.

Biblioteka Orientalistyczna

Księgozbiór liczy około 19 tys. książek i czasopism obejmujących wszystkie dziedziny wiedzy o krajach Azji Wschodniej – historię, stosunki polityczne i gospodarcze, życie społeczne, kulturę, sztukę i etnografię, religię i filozofię, a także literaturę piękną, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. Czytelnicy znajdą tam również podręczniki do nauki języków orientalnych.
czytaj więcej

Rocznik Azja-Pacyfik

Rocznik „Azja-Pacyfik” ukazuje się od 1998 roku. To pierwsze w Polsce wyspecjalizowane pismo o współczesnych problemach politycznych i społecznych regionu Azji i Pacyfiku. Pismo powstało z inicjatywy prof. Krzysztofa Gawlikowskiego oraz prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek, które wydaje je do dziś. Od 2022 roku pismo jest współwydawane przez Uniwersytet SWPS oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
czytaj więcej

Działalność wydawnicza

Kadra Zakładu Studiów Ajzatyckich wydaje publikacje akademickie i popularnonaukowe. Do naszego dorobku należy również kilka ważnych publikacji wieloautorskich poświęconych współczesnej Azji Wschodniej. Koncentrujemy się na kwestiach politycznych i społecznych, naszą misją jest również przybliżanie wiedzy o kulturach azjatyckich. Poniżej prezentujemy wybrane publikacje wydane przez Uniwersytet SWPS lub we współpracy z innymi oficynami.

Polski stół

Książka „Polski stół” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Food Tourism (Turystyka kulinarna) i drugie miejsce w kategorii Embassy books (Dyplomacja kulinarna) w konkursie Gourmand World Cookbook Awards 2021.

Stół to nie tylko mebel. To często centrum kulinarnego wszechświata, wokół którego spotykają się ludzie, by rozmawiać, śmiać się oraz rozkoszować się jedzeniem. To magiczne miejsce, gdzie tradycja łączy się z teraźniejszością. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele fascynujących historii wiąże się z ulubionymi potrawami oraz produktami, a przecież smaki, zapachy oraz opowieści zostają w naszej pamięci na długo. Odkrywanie świata przez kulturę kulinarną to ciekawa i niezwykła przygoda.

Autorką książki jest dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek – badaczka kultury kulinarnej, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni nagród kulinarnych, w tym: wielu Gourmand World Cookbook Awards, Prix de la Littérature Gastronomique, Diamond Cuisine Award i Nagrody Magellana. Zajmuje się ona historią i antropologią jedzenia, a także doradztwem w zakresie turystyki oraz dyplomacji kulinarnej. Promowała kuchnię polską w Chinach, Tajlandii, Wietnamie, Mołdawii czy na wyspie Jersey.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Partnerami publikacji są Stowarzyszenie Polska Wódka, Muzeum Polskiej Wódki oraz Muzeum Toruńskiego Piernika oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

książka Polski STół

Gu Hongming prekursorem idei fuzji cywilizacji. Konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata

Publikacja dr. Marka Tylkowskiego to biografia intelektualna Gu Hongminga, wybitnego chińskiego myśliciela przełomu XIX i XX w. Był on przedstawicielem tej grupy intelektualistów, która twierdziła, że bezmyślna, a także zbyt szybka implementacja wzorców zachodnich jest niewykonalna i ostatecznie szkodliwa dla Chin. Gu wskazywał, że to konfucjanizm powinien pozostawać fundamentem moralności dla obywateli Państwa Środka i da się go jednak połączyć z osiągnięciami zachodniej cywilizacji. Gu prowadził rozważania nad przyczynami słabości Chin i cywilizacyjnego regresu, w jakim znalazły się za panowania ostatniej dynastii. Sprzeciwiał się ślepej implementacji kultury Zachodu do Państwa Środka. Konsekwentnie proponował połączenie konfucjanizmu – jako uniwersalnego narzędzia do właściwego zarządzania państwem – z osiągnięciami zachodniej nauki i techniki.

książka gu hongming

Prasa chińska o przemianach społeczno-kulturowych w kraju w początkach XXI wieku

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz, Agnieszką Łobacz, Martą Tomczak i Joanną Afek. W polskich mediach, a nawet wielu pracach naukowych, Chiny przedstawiane są zazwyczaj zgodnie z poglądami zachodnich elit polityczno-intelektualnych. Coraz większą rolę odgrywa przy tym amerykańska polityka hamowania rozwoju Chin, ograniczania ich wpływów i dyskredytowania polityki. Autorzy i redaktorzy książki ppostawili sobie zupełnie nowe zadanie: przedstawić obraz Chin tak, jak postrzegane są one przez chińskie społeczeństwo. W tym celu autorzy sięgneli do miejscowej prasy, która mimo iż nie odzwierciedla w pełni poglądów różnych grup i kręgów społecznych, to funkcjonuje w warunkach gospodarki rynkowej, musi dbać o poczytność i nie może być zbytnio oderwana od opinii publicznej. Autorzy książki prezentują dylematy, z jakimi musi mierzyć się ten kraj, problemy budzące kontrowersje wśród Chińczyków, ich niepokoje, sprawy wymagające rozwiązania itd., tak jak przedstawiała je tamtejsza prasa na początku XXI wieku. W książce ukazane są również problemy prasy miejscowej w tamtejszym kontekście kulturowym i politycznym. Specyficznym rysem pracy jest także przypomnienie, o czym rzadko pamięta się na Zachodzie, że ciągłość historyczna w Chinach mierzy się w tysiącleciach, a wiele problemów współczesnych Chińczyków ma odległy historycznie rodowód osadzony w odmiennych niż zachodnie tradycjach.

książka Prasa chińska o przemianach społeczno-kulturowych w kraju w początkach XXI wieku

Książkę można zakupić w wydawnictwie lub w formacie elektronicznym.

Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim

Wydawałoby się, że języki z systemów kulturowych, uwarunkowań historycznych, stref geograficznych przypominają dwie równoległe linie, które nigdy się nie spotkają. Wydawałoby się, że język polski i język chiński nie mają ze sobą wiele wspólnego i tak znacząco się różnią, że na żadnym poziomie nie jest możliwy proces adaptacji elementów jednego języka do drugiego. Dr Joanna Hryniewska w swojej publikacji stawia ambitny cel: pragnie zaprezentować w sposób ujednolicony współcześnie tworzone i użytkowane w języku chińskim adaptacje nazwisk Polaków. Na polskim rynku książek wciąż brakuje pracy przystępnie, obszernie i ciekawie opisującej różne zagadnienia związane z adaptacją nazw polskich w języku chińskim, chociaż grupa osób zainteresowanych tą tematyką staje się coraz liczniejsza. Monografia jest pionierska, bardzo interesująca i potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się intensywnymi kontaktami między polskim a chińskim społeczeństwem.

książka Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim

Sztuka perswazji w starożytych Chinach

Dr hab. Marcin Jacoby, prof Uniwersytetu SWPS, w książce „Sztuka perswazji w starożytnych Chinach” przedstawia bogatą tradycję tych krótkich narracji, popularnych zwłaszcza w okresie Walczących Państw. Chińska sztuka perswazji odsłania czytelnikowi korzenie fascynującego fenomenu, jakim jest starożytna retoryka. Opowiastka alegoryczna z IV–III w. p.n.e. tworzy swoistą wspólnotę gatunkową z wybitnymi tekstami politycznymi, polemicznymi i filozoficznymi, a także z anegdotami i eksemplami historycznymi, na których przez wieki wzrastała cywilizacja Państwa Środka. Sięgamy do prawdziwych źródeł języka i kultury w tej niezwykłej, zajmującej, chwilami bardzo zabawnej opowieści o sztuce przekonywania.

książka Sztuka perswazji w starożytych Chinach

Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską

Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz (ISBN 978-83-7441-863-8). Jest to interdyscyplinarny zbiór kilkunastu studiów o współczesnej Japonii autorstwa badaczy z wielu ośrodków naukowych i rozmaitych pokoleń. Ukazuje Japonię mało znaną – przedstawia złożoną rzeczywistość polityczną i społeczną, nieukładającą się w ramach obiegowych schematów oraz rozmaite dylematy, przed którymi stoi ten kraj. Prezentuje także politykę i stosunki Japonii w Azji Wschodniej, stosunki z Polską oraz badania nad naszym krajem, przygotowane specjalnie dla tej publikacji przez uczonych z Japonii.

książka Japonia na początku XXI wieku

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego, we współpracy z Małgorzatą Ławacz: „Tom 1. Przemiany polityczne i społeczne” (ISBN 83-88542-95-8), „Tom 2. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze” (ISBN 83-88542-96-6). Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja od przełomu w 1989 r. Autorzy skupiają swoją uwagę na latach 90. Pierwszy tom przedstawia kraje Azji Wschodniej, niekiedy nazywane krajami Azji regionu Pacyfiku, ukazuje ich przemiany wewnętrzne: polityczne, gospodarcze i społeczne, drugi – ich stosunki wzajemne, zmieniające się stosunki międzynarodowe (również z wielkimi mocarstwami), rozwój gospodarczy oraz współpracę z Polską w wielu aspektach. Mamy nadzieję, że praca ta przybliży polskim czytelnikom coraz bardziej znaczący w świecie region Azji wybrzeża Pacyfiku. Może także służyć jako swoisty informator osobom i instytucjom zajmującym się Azją oraz współpracą z tymi krajami.

książka Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku

Wybrane artykuły:

Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiapinga

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz. Jest to zbiór studiów analizujących procesy przemian, jakie przechodziła ChRL po śmierci Mao Zedonga w 1976 r. Próba odpowiedzi na zasadnicze pytania: jaki był charakter i dynamika przemian zachodzących w Chinach i co wpłynęło na olbrzymie sukcesy gospodarcze tego kraju. Autorzy starają się śledzić przemiany w różnych aspektach: w sferze gospodarczej, w polityce wewnętrznej i zagranicznej, a także niebywałe przemiany społeczno-kulturowe (w tym okcydentalizację kraju na ogromną skalę) i przeobrażenia w mentalności mieszkańców. Poszczególne studia ukazują różne aspekty przemian, ich sukcesy, ale też zahamowania i porażki, podobnie jak zmagania dzisiejszych Chin z dziedzictwem systemu komunistycznego.

książka Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiapinga

Wybrane artykuły:

Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju

Praca zbiorowa wydana pod red. Waldemara J. Dziaka, Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz. Zbiór studiów zawiera analizę głównych tendencji rozwoju Chin w różnych aspektach, przede wszystkim w sferze politycznej. Znani badacze tego kraju (z Polski, Stanów Zjednoczonych i ChRL) starają się odpowiedzieć na pytanie, czy Chiny zmierzają ku przyjęciu zachodniego modelu demokratycznego, co jest ostatnio przedmiotem ożywionych debat na Zachodzie. Przedstawione są także perspektywy przemian kulturowych, poszukiwanie swego miejsca przez Chiny na arenie międzynarodowej oraz polityka polska wobec Chin i jej zadania na przyszłość.

książka Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju

Wybrane artykuły:

Sun Yat-sen: Trzy zasady ludu

Jest to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w świecie przekład programowego dzieła Sun Yat-sena (1866–1925), pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej (1911–1912), założyciela Partii Narodowej (Kuomintangu) rządzącej Chinami (i Tajwanem) przez dziesięciolecia oraz jednego z najwybitniejszych w XX w. teoretyków politycznych tego kraju. Dzisiejsza potęga Chin opiera się w dużej mierze na programie Sun Yat-sena, który wytyczył podstawy systemu politycznego i drogi wyłaniania przywódców, zarysował wizję polityki zagranicznej Chin oraz ich miejsca w świecie, stosunku do dziedzictwa z odwoływaniem do konfucjańskich wartości i wychowania społeczeństwa w duchu narodowym. Przywódcy chińscy mieli także do dyspozycji jego szczegółowe programy rozwojowe (rozbudowy portów, budowy sieci dróg ekspresowych oraz przemysłu samochodowego, sieci kolejowej). Nawet niedawno ukończona budowa Tamy Trzech Przełomów na Jangcy z wielką elektrownią wodną jest realizacją idei Suna. Książka prezentuje polityczny testament Suna z 1924 r.

książka Sun Yat-sen: Trzy zasady ludu

Tłumaczenia:

Pracownicy Zakładu Studiów Azjatyckich

 • Barbasiewicz, Olga
  Specjalizacja
  Politolog, lektor języka japońskiego
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Olga Barbasiewicz
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Olga Barbasiewiczjaponistka, politolożka
 • Hryniewska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Hryniewska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Specjalizacja
  Sinolożka, turkolożka
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  sinologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Hryniewskasinolożka, językoznawca
 • Kozłowski, Stanisław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Stanisław Kozłowski
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Specjalizacja
  Politolog, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
  Dyscyplina
  nauki-o-polityce-i-administracji
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Stanisław Kozłowskipolitolog, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Krzosek, Jakub
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Jakub Krzosek
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Specjalizacja
  Koreanista i lingwista
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Jakub Krzosekkoreanista i lingwista
 • Lee, Ting-Yu
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ting-Yu Lee
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Specjalizacja
  Socjolog, tłumacz i przedsiębiorca
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Ting-Yu Leesocjolożka, lektorka języka chińskiego z Tajwanu
 • Rutana, Dominik
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Kulturoznawca, religioznawca
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Dominik Rutana
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Dominik Rutanakulturoznawca, religioznawca
 • Tylkowski, Marek
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marek Tylkowski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Kulturoznawca
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Marek Tylkowskihistoryk i badacz Chin specjalizujący się w chińskiej myśli nowożytnej, lektor języka chińskiego
 • Wang, Yun
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Wang Yun
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Kulturoznawczyni, lektorka języka chińskiego
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Wang Yunspecjalista nauki języka chińskiego dla cudzoziemców
 • Yu, Wenting
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Lektorka języka chińskiego
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Wenting Yu
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Wenting Yulektorka języka chińskiego

Współpraca dydaktyczna

ambasador Ksawery Burski
dyplomata, znawca Chin
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk
sinolog, politolog, dyplomata, komentator prasowy, autor licznych publikacji o Azji, b. ambasador RP w Tajlandii
dr hab. Józef Pawłowski
sinolog zajmujący się problematyką Chin współczesnych
dr hab. Bartosz Wojciechowski
japonista, językoznawca
dr Anna Diniejko
koreanistka
dr Karolina Mazurowska
psycholożka międzykulturowa, trenerka biznesowa, Uniwersytet SWPS
dr Paweł Kowalski
prawnik, Uniwersytet SWPS
dr Zbigniew Niesiobędzki
ekonomista, prezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu
dr Małgorzata Religa
sinolożka, tłumaczka literatury chińskiej
dr Arkadiusz Tarnowski
ekonomista i politolog specjalizujący się w tematyce związanej z Japonią i Republiką Korei
dr Jakub Taylor
koreanista, historyk
mgr Bartosz Komasa
ekspert ds. współpracy gospodarczej z Chinami, trener różnic międzykulturowych
mgr Beata Kołodziej
sinolożka, lektorka języka chińskiego
mgr Yurika Matsumoto
lektorka języka japońskiego
mgr Edyta Nowicka
japonistka, doradca biznesowy
mgr Hwayeon Park
lektorka języka koreańskiego
mgr Jacek Świercz
sinolog i wietnamista, znawca dziejów najnowszych Kambodży
mgr Wenting Yu
lektorka języka chińskiego, Instytut Konfucjusza UJ, Kraków
mgr Edyta Matejko-Paszkowska
koreanistka, tłumaczka literatury koreańskiej
mgr Jeongin Choi
lektorka języka koreańskiego
mgr Mateusz Koprowski
ekspert z zakresu logistyki, firma Tricargo
mgr Marek Orzechowski
ekspert z zakresu współpracy biznesowej z Chinami
mgr Marcin Krasnowolski
krytyk filmowy, Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

Historia Zakładu

Zakład Studiów Azjatyckich do 2018 r. nosił nazwę Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej (CCAW). Centrum powołano formalnie wiosną 2003 r., choć zajęcia w Uniwersytecie SWPS dotyczące Azji Wschodniej zainicjowano już w 1998 r. Dotyczyły one głównie Chin. Następnie coraz szerzej wprowadzano zajęcia poświęcone różnym kulturom wschodnioazjatyckim. Początkowo służyły one niemal wyłącznie studentom psychologii międzykulturowej, później zaś coraz szerzej korzystali z nich również studenci innych kierunków (jako z zajęć fakultatywnych). Od 2012 r. Zakład prowadzi pelny program studiów pierwszego stopnia. Autorem koncepcji Studiów Azjatyckich oraz twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. Krzysztof Gawlikowski.

O Profesorze Krzysztofie Gawlikowskim (1940–2021)

Profesor Krzysztof Gawlikoski

Badacz Chin, politolog. Zajmował się badaniami klasycznej chińskiej myśli strategicznej (Sunzi), społeczno-politycznych tradycji Azji Wschodniej i ich oddziaływaniami na współczesne przemiany polityczne i kulturowe. W kręgu jego zainteresowań naukowych były również analizy porównawcze cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i zachodniej oraz problem rozmaitych nieporozumień kulturowych między nimi.

Autor wielu prac naukowych publikowanych także w językach angielskim i chińskim (m.in. w monumentalnym dziele pod redakcją Josepha Needhama: „Science and Civilisation in China”, Cambridge University Press, tłumaczonego na chiński). Jego studia poświęcone były chińskiej myśli klasycznej, a szczególnie traktatowi Sunzi o sztuce wojennej i klasycznej myśli strategicznej, opublikowanym także w języku chińskim i cytowanym w literaturze naukowej w Chińskiej Republice Ludowej i na Tajwanie. Był założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym pisma „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” – jedynego czasopisma w Polsce poświęconego problemom współczesnej Azji Wschodniej i Południowej. Stworzył Centrum Badań Azji i Pacyfiku w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Profesor Gawlikowski był związany z Uniwersytetem SWPS od samych początków jego istnienia. W 2003 r. założył Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej (dziś Zakład Studiów Azjatyckich), które w 2012 r. uruchomiło własny program licencjacki „Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia”. Interdyscyplinarny i nowatorski charakter tego kierunku był realizacją wieloletnich ambicji Profesora, by kształcić w Polsce osoby specjalizujące się w wiedzy aktualnej i praktycznej, dotyczącej kultur, społeczeństw i polityki całego regionu Azji.

Był inicjatorem utworzenia działu orientalnego w Bibliotece Uniwersytetu SWPS z bogatymi zbiorami o Azji Wschodniej. W 2016 r., dzięki pracy profesora Gawlikowskiego oraz inicjatywie Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych, z okazji wizyty w Polsce Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, w Uniwersytecie SWPS powstało Centrum Książki Chińskiej.

Nauka języków orientalnych

W roku akademickim 2002/2003 studentom SWPS zaoferowano po raz pierwszy naukę języków orientalnych: chińskiego i birmańskiego (z wprowadzeniem do kultury życia codziennego i mentalności – zgodnie ze społecznym profilem Szkoły). Rozszerzono także znacznie program zajęć, które objęły, m.in. podstawy wiedzy o cywilizacji Azji Wschodniej i tamtejszych społeczeństwach, porównania cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i zachodniej, historię Azji Wschodniej oraz przemiany tam zachodzące w XX w., klasyczną myśl społeczno-polityczną Chin. W roku akademickim 2005/2006 uruchomiono zajęcia dotyczących tamtejszych systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. Zwracano szczególną uwagę na rozmaite umiejętności praktyczne potrzebne we współpracy z Azjatami, takie jak: poszanowanie tamtejszych tradycji, specyfika negocjacji z nimi, sposoby nawiązywania dobrych stosunków.

W latach 2005–2009 CCAW prowadziło w ramach Szkoły Językowej SWPS Szkołę Języka Chińskiego o trzyletnim programie nauki (z elementami wiedzy o Chinach i regionie). Z nauki w niej korzystali słuchacze spoza Uniwersytetu SWPS, a także studenci naszej uczelni.

Organizacja sympozjów konferencji

W 2006 r. Centrum rozpoczęło organizację konwersatoriów, sympozjów i konferencji naukowych poświęconych współczesnym Chinom, Japonii i innym krajom Azji Wschodniej. Biorą w nich udział badacze i analitycy z różnych ośrodków naukowych kraju, a jako referenci występują najlepsi specjaliści polscy, a niekiedy i zagraniczni. W 2007 r. uczelnia objęła patronat nad wydawanym od 1998 r. pismem „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”, poświęconym współczesnej Azji Wschodniej.

Uruchomienie studiów stacjonrnych

W 2012 r. uruchomione zostały pod merytoryczną opieką CCAW stacjonarne, trzyletnie Studia Azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia. Pierwsza grupa studentów uzyskała dyplomy licencjata w 2015 r.

Od stycznia 2014 r. CCAW jest merytorycznym organizatorem cyklicznych Debat Azjatyckich w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy na ul. Koszykowej, w ramach serii Debat Międzynarodowych.

W 2020 r. założyciel ZSA, prof. Krzysztof Gawlikowski przekazał kierownictwo Zakładu dr. hab. Marcinowi Jacoby.

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie