Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis kierunku
Czego uczymy

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Program nauczania oparty został na tzw. koncepcji „cyklu życia przedsiębiorstwa”. Sprowadza się ona do takiego uporządkowania poszczególnych przedmiotów w toku studiów, aby w pierwszej kolejności studenci zdobyli wiedzę w zakresie podstawowych procesów związanych z rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej – np. informacje o wolności gospodarczej, formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej czy rejestrowaniu przedsiębiorstw. Następnie na bazie wcześniej pozyskanej wiedzy poznają kolejne zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej – np. prawo podatkowe, prawo spółek handlowych, zarządzanie organizacją. Na ostatnim etapie studiów studenci zdobywają wiedzę na temat sukcesji przedsiębiorstwa oraz jego likwidacji czy upadłości.

Uzupełnieniem dla wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa są zajęcia z metod zarządzania, finansów menedżerskich, a także kurs biznesowego języka angielskiego.

Profilowanie

Na ostatnim roku studenci wybierają przedmioty o tematyce związanej z praktycznymi aspektami prowadzenia biznesu lub prawem nowych technologii, co profiluje ich pod kątem przyszłych wyborów edukacyjnych (np. kontynuowania studiów) i planów zawodowych.

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do:

 • absolwentów szkół średnich, którzy w przyszłości pragną podjąć pracę w obrocie gospodarczym,
 • osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa,
 • pracowników firm zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie obsługi prawnej,
 • pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą przedsiębiorstw.

Program studiów
krok po kroku

Program studiów przygotowany został tak, abyś w logiczny i poukładany sposób poznał(a) od strony prawnej, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Poszczególne przedmioty układają się w cykl funkcjonowania (życia) przedsiębiorstwa, zaczynając od podstaw, tj. pierwszych kroków, od których należy zacząć, poprzez rozwój przedsiębiorstwa, a docelowo pokazując proces zakończenia biznesu.

Poznasz narzędzia niezbędne do analizy zagadnień biznesowo-prawnych

Na pierwszym semestrze studiów poznasz narzędzia, które pozwolą ci na dalsze świadome analizowanie zagadnień biznesowo-prawnych. Narzędzia te przedstawimy ci w ramach przedmiotów wstępnych (np. prawoznawstwo, system prawa, ekonomia), a także przedmiotów odnoszących się do praktyki stosowania prawa (np. prawo w praktyce czy praktyczna logika prawnicza).

Dowiesz się wszystkiego o zakładaniu działalności gospodarczej

Wprowadzimy cię w podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem biznesu. Dowiesz się m.in., czym jest wolność gospodarcza, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej oraz jakie są formy prawne przedsiębiorstw.

Poznasz zaawansowane procesy związane z funkcjonowaniem firm

Na drugim roku skupisz się na coraz bardziej zaawansowanych procesach związanych z działalnością przedsiębiorstw. Nauczysz się m.in. podstaw prawa podatkowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego czy prawa cywilnego.

Zgłębisz najbardziej skomplikowane formy prowadzenia działalności gospodarczej

Na ostatnim roku poznasz najbardziej zaawansowane formy prowadzenia działalności gospodarczej (prawo spółek), a także dowiesz się, jak wygląda proces zakończenia prowadzenia biznesu (sukcesja przedsiębiorstwa, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne).

Dodatkowo w trakcie studiów poznasz prawne i biznesowe zagadnienia niezbędne dla prawidłowego prowadzenia biznesu, dotyczące m.in. dochodzenia roszczeń, prawa karnego dla przedsiębiorców, prawa ochrony konkurencji i konsumentów czy zarządzania organizacją).

 

Wyjątkowa oferta
dla naszych studentów

Certyfikat Lex Silver Plus

W ramach studiów oferujemy certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowujący studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz ich interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Prawidłowe korzystanie z tego systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi. Studenci realizują kurs bezpłatnie w ramach zajęć. Wartość rynkowa kursu wynosi ponad 900 zł.

 • Certyfikat Lex Silver Plus

Atuty kierunku
Dlaczego warto

praktyczny program

Praktyczny program studiów

Zapewniamy szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Studenci biorą udział w warsztatach z negocjacji oraz zarządzania konfliktem. Praktyki odbywają w działach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstw liczących się na rynku.

Specjalistyczne kompetencje

Specjalistyczne kompetencje

W ciągu pierwszych dwóch lat studenci zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Na ostatnim roku tworzą własną ścieżkę rozwoju kompetencji, pogłębiając wiedzę poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych obejmujących dwie grupy specjalności, tj. prawo nowych technologii oraz biznes w praktyce.

przygotowanie do pracy zawodowej

Przygotowanie do pracy zawodowej

Studia łączą specjalistyczną wiedzę o prawie gospodarczym z podstawami ekonomii oraz kompetencjami menedżerskimi. Dzięki temu nasi absolwenci mają przekrojowe kompetencje z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych.

Praktyki zawodowe
Gdzie wykorzystasz nabytą wiedzę

Praktyczny program studiów przekłada się na dużą ilość praktyk studenckich. Aby ułatwić ich odbywanie, uczelnia zawarła z podmiotami zewnętrznymi porozumienia, na mocy których studenci będą mogli podejmować praktyki w wybranych instytucjach. Współpracujemy z:

 • przedstawicielami stowarzyszeń przedsiębiorców (np. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Inicjatywa Firm Rodzinnych),
 • przedstawicielami samorządów zawodowych obejmujących branże prawne i finansowe (np. Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce),
 • organami państwowymi (np. Rzecznik MŚP, Rzecznik Finansowy),
 • organizacjami pozarządowymi zajmującymi się badaniem rynku (np. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polski Instytut Myśli Gospodarczej),
 • stowarzyszeniami działającymi w branżach szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki gospodarczej (np. Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska).

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Prawo w biznesie przygotowuje do efektywnego prowadzenia własnej działalności, do pracy w obsłudze biznesu, m.in. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Absolwenci będą mogli także realizować swoje ambicje zawodowe, wspierając organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, urzędy miast czy gmin, w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

Przejdź do Biura Karier

 
 • Antolak-Szymanski, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Antolak-Szymanski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Mediator, radca prawny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • Asłanowicz, Marcin
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Adwokat, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Marcin Asłanowicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Asłanowicz
 • Bidziński, Mariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Mariusz Bidziński
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Bidziński
 • Boni, Michał
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Michał Boni
  Miasto
  warszawa
  Specjalizacja
  Medioznawca, politolog, kulturoznawca
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Michał Boni
 • Eysymontt, Małgorzata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Eysymontt
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Małgorzata Eysymontt
 • Gardocka, Teresa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Teresa Gardocka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardocka
 • Golińska, Agnieszka
  Specjalizacja
  Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Golińska
  Tytuł
  dr
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Agnieszka Golińska
 • Horodyski, Dominik
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Dominik Horodyski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Dominik Horodyski
 • Kursa, Sławomir
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Sławomir Kursa
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  prawnik, radca prawny
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursa
 • Kuźnicki, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawnik
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Piotr Kuźnicki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Piotr Kuźnicki
 • Mazur, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paweł Mazur
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Paweł Mazur
 • Piesiewicz, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Piotr Piesiewicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-wlasnosci-intelektualnej
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewicz
 • Sitek, Bronisław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Bronisław Sitek
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Skwirowska, Justyna
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Justyna Skwirowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Justyna Skwirowska
 • Szlęzak, Andrzej
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Andrzej Szlęzak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-spolek-handlowych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Szlęzak

Materiały
audio-wideo

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest ogólnopolskim projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na najwyższym, merytorycznym poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób, docierając do odbiorców kanałami online. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga Strefa Prawa, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Prawa w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 4. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 5. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 395 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 865 PLN
Zapłać całość 13 200 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie