Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Prawnik, adwokat. W pracy naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, problematyką prejudycjalności w postępowaniu karnym, problematyką przewlekłości postępowania, stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim procesie cywilnym, a także dydaktyką akademicką. W chwili obecnej wraz z dr hab. Piotrem Piesiewiczem, prof. Uniwersytetu SWPS bada wpływ rozwoju AI (w tym narzędzi typu chat GPT) na umiejętności prawnicze oraz oryginalność prac.

Wraz z prof. Piotrem Piesiewiczem współtworzyła ideę Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS, w tym autorskich zajęć z umiejętności prawniczych (jedynych w Polsce). W latach 2011–2021 pełniła funkcję starszego asystenta w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, przez kilka lat była opiekunem Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS. Członkini takich organizacji i stowarzyszeń, jak: The Association of Law Teachers (ALT), sieci LERN (Legal Education Research Network), GAJE (Global Alliance for Justice Education), Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

W 2014 r. została wyróżniona za rozprawę doktorską w konkursie „Złote Skrzydła” dla młodych autorów organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Była również laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy jutra 2015”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z postępowania cywilnego, umiejętności prawniczych (tzw. lawyering skills), erystyki i retoryki, argumentacji prawniczej, rozprawy sądowej w sprawach cywilnych. W latach 2016–2022 była przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Od 1 marca 2022 r. pełni funkcję Rzecznika Akademickiego Uniwersytetu SWPS.