Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Michał Tomczak

dr

Michał Tomczak

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki z piętnastoletnim stażem, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych (artykuły, monografie, rozdziały w monografiach, raporty z badań). Tematyka publikacyjna dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim neuroróżnorodności w kontekście środowiska pracy oraz kompetencji pracowników. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer HR na WZiE PG. Kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dot. neuroróżnorodności w kontekście pracy zawodowej. Opracował zestaw rozwiązań dla pracodawców w zakresie doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w ramach cyfrowego środowiska pracy, w tym modyfikacje środowiska pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, a także brał udział w opracowaniu systemu kontroli stresu dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w jednej ze szkół specjalnych w Polsce.