Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Angelika Łasocha

 

Angelika Łasocha

 

Profil zawodowy

Założycielka AUTYZM-Startup! Od 17 lat diagnozuje i prowadzi terapię młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. W latach 2004-2020 pracowała w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierownik zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera, zastępca dyrektora filii NZOZ-u. Od 2014-2020 roku pracowała jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami. W latach 2005-2017 współtworzyła i koordynowała prace zespołu diagnostycznego dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Fundacji SYNAPSIS. Od 2017 roku kieruje Zespołem Diagnostycznym Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób z ASD w AUTYZM-Startup! Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów, organizowała obozy i wyjazdy dla osób z ASD. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem zdobywała na licznych stażach i wizytach studyjnych w ośrodkach w kraju i za granicą, m.in.: Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, USA.
Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. W ramach pracy w Stowarzyszeniu koordynowała obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, prowadziła szkolenia, organizowała warsztaty i konferencje.
Występuje na konferencjach i szkoli w zakresie spektrum autyzmu, organizacji pracy osób z ASD, organizacji pracy placówek dla dorosłych oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Prowadzi superwizje i konsultacje dla specjalistów i placówek pracujących z osobami ze spektrum autyzmu w obszarze organizacji nauki i pracy osób z ASD i wprowadzania AAC. Autorka innowacji społecznej “Rodzina z autyzmem ma wolny czas” realizowanej w ramach Inkubatora Wielkich Jutra, pomysłodawczyni www.as-app.pl, portalu dla osób ze spektrum autyzmu stworzonego w ramach innowacji społecznych.