Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Michał Wojtkowiak

 

Michał Wojtkowiak

 

Profil zawodowy

Łączy wiedzę z zakresu publicznego i prywatnego prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa konsumenckiego. Dzięki temu skutecznie doradza przedsiębiorcom w ocenie ich praktyk rynkowych. Wspiera klientów w zapobieganiu i usuwaniu skutków potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Doradza również, jak przeciwdziałać niedozwolonym praktykom ze strony konkurentów. Dodatkowo zapewnia wsparcie w toku procedur notyfikacji planowanych transakcji typu M&A organom antymonopolowym. Brał udział w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, SOKiK oraz Komisją Europejską mających za przedmiot praktyki ograniczające konkurencję, kontrolę koncentracji, w tym również przy największych tego typu transakcjach w Polsce i w regionie. Uczestniczył w postępowaniach sądowych wytaczanych konkurentom na drodze prywatnoprawnej, w tym w jednym z pierwszych postępowań typu private enforcement opartym o przepisy ustawy roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Doradzał także w sprawach z obszaru pomocy publicznej. W dziedzinie praw własności intelektualnej pomaga klientom, szczególnie z branż nowych technologii, odpowiednio zabezpieczać ich produkty i usługi. Doradza również w zakresie egzekwowania naruszeń ich praw. Opiniował projektowane rozwiązania legislacyjne z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.